Social links

0390-415 08    

2,1 miljoner till ett nationellt kunskapscentrum

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen fått 2,1 miljoner i regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare ShareMusic & Performing Arts

Det är ett stort erkännande av vårt arbete och frågorna vi brinner för. Vi har under åren samlat på oss mycket erfarenheter och kunskaper, som vi kan dela med oss. Det här kommer att skapa positiva ringar på vattnet och förstärker utvecklingen av scenkonsten.

Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län

Det här projektet är till gagn för scenkonsten i alla de tre sökande regionerna, det kommer att stärka ett inkluderande och tillgängligt förhållningsätt inom scenkonsten både regionalt och nationellt.

Läs hela pressmeddelandet här

2,1 miljoner till ett nationellt kunskapscentrum