Social links

0390-415 08    

Musikskapande med 700 elever på uppdrag av Mölndals kulturskola

Under sju veckor har vi turnerat runt i Mölndals kommun på uppdrag av Mölndals kulturskola och skapat musik tillsammans med runt 700 barn.

Som ett led i Mölndals kulturgaranti har vi besökt fyra grundsärskolor och alla klasser i årskurs 4. Kulturgarantin ska ”stärka lärprocesser som handlar om identitet och omvärld – förmåga att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang”. Under turnén har vi träffat runt 700 barn och tillsammans har vi utforskat och skapat musik med hjälp av vårt Mobile Music Kit (MMK).

Om vårt Mobile Music Kit – MMK

ShareMusics MMK innehåller egentligen allt som behövs för att upptäcka nya spännande instrument och ger möjlighet att spela och skapa musik på helt andra sätt än vad de flesta är vana vid. Under ShareMusics prova-på-workshops fick eleverna utforska de tekniska möjligheterna som öppnar upp för alla att delta och skapa tillsammans oavsett förkunskaper eller funktionsförmågor. Fokus låg helt på det kreativa och kollektiva skapandet och gav plats för inspiration och nya uttryck. Eleverna fick möjlighet att testa olika former av musikteknologi på sin egen hemmaplan eftersom MMK kan användas i elevernas klassrum. Vårt MMK behöver inte mycket mer än ett bord och lite ström – och nyfikenhet förstås!

Musikskapande med 700 elever på uppdrag av Mölndals kulturskola