Social links

0390-415 08    

Alla kan, vi ska bara hitta det språket som passar oss.

Tomas Hulenvik är kompositör för ett av de första två verken, som har skapats för och tillsammans med ensemblerna Gageego och Elefantöra, inom projektet Bits & Pieces.

– Vad har ditt arbete med ensemblen utgått ifrån?

Tomas Hulenvik.

Tanken var att jag skulle utgå från Jesper Nordin och hans app Gestrument, som är en häftig musikaliskt framtagen app. Först hade jag tänkt använda både den och andra instrument samtidigt, men sedan kände jag att jag ville använda appen som den är. Jag ville hantera den nästan som ett vanligt instrument. Om du köper en trumpet så vet du hur den låter, du kan göra olika grejer, men i grund och botten så vet du vad du får. På samma sätt ville jag nyttja Gestrument.  Det som finns från grund och botten är ganska bra. Så vi har utgått ifrån den som den är och försökt ge var och en i ensemblen en lite tydligare röst.

– Vilken typ av verk kommer det att bli?

Det blir en ouvertyr i och med att stycket är kort, därför fick det också namnet Overture for another day. Det är fyra minuter och det ska hända ganska mycket på ganska kort tid, och sedan är det över. Så det är fart och fläkt och trevligt –  och när du tänker att ”Jag skulle vilja höra lite mer” då är det slut.

–  Har ni jobbat med noter och hur har det i så fall fungerat?

För de akustiska musikerna så är det notbaserat, eftersom det är det de är vana vid. För musikerna som jobbar med Gestrument valde vi att arbeta nästan helt uteslutande med grafisk notation. Det vill säga ”här börjar du och här slutar du”, däremellan är det kanske ett sträck eller en pil upp eller pil ner, men inga noter. Det ställer precis lika stora krav på dig som musiker, men förkunskapen om den noterade musiken är något annat. Det skapade i sin tur en intressant del i kompositionen, för då tänkte jag att jag fick bestämma mig för en skala. Sedan är det den som tuggar på, förutom under ett kort avsteg.

Det viktigaste i arbetet med ensemblerna, anser jag har varit att hitta ett sätt att få fram det vi vill och hitta ett språk för att göra det förståeligt. Om man börjar krångla för mycket, sätter det någon sorts boja på dig. Om du inte är van vid noter kan det bli en känsla av att du inte kan och det vill vi inte ha –  för alla kan, så enkelt är det med det. Vi ska bara hitta det språk som passar oss.

– Hur har du jobbat fram verket, ensam och tillsammans med ensemblen?

Att skriva ett färdigt verk med klara noter kändes som ganska ointressant för Gestrument-musikerna. Det är mycket roligare att ge sig in på vägen ”Jag är duktig, jag kan bidra”, och sedan får vi lösa notationen därefter. Jag har tänkt på ungefär vad jag vill ha ut av det och ungefär hur det ska låta.

Formmässigt är det väldigt hårt styrt av mig. För att de som spelar på Gestrument ska vara uppenbart olika instrumentalister, så tyckte jag att det var spännande att man nästan disponerar dem som en kör. Det finns sopran, alt, tenor och bas, då spelar en dem högsta tonerna, en lite lägre, en annan ännu lite lägre och sedan har du en som spelar väldigt mycket i botten. För mig var det intressant och viktigt att de fyra förstår att de gör olika saker. Däremot för de akustiska musikerna, så är det väldigt tydligt vilka toner och skalor de spelar. För Gestrument-musikerna så vet man inte exakt vilka toner som spelas och när, men i grundprogrammeringen så finns en viss skala. Även om det blir olika toner varje gång så är det fortfarande samma skala som ljuder. På ett strukturellt plan så har jag styrt det hårt, men på detaljplan så har vi diskuterat fram småsaker. 

Alla kan, vi ska bara hitta det språket som passar oss.