Social links

0390-415 08    

Föreläsningar

Föreläsningsområden | Föreläsare | Paket | Kontakt & Bokning

ShareMusics föreläsningar är till för alla som är intresserade av konstnärlig utveckling, mångfald, delaktighet och mänskliga rättigheter.

Utgångspunkten är vår mångåriga erfarenhet av arbete med människor i blandade grupper med olika bakgrund, erfarenheter och förmågor, där vi använder oss av olika konstformer och teknologi.

 Letar ni efter möjlighet till nya uppslag och idéer för er verksamhet? Inspireras av hur ShareMusic tar tillvara olikheter och likheter. Ett annorlunda tänk, där fokus är på människan och möjligheter, istället för på anpassningar och begränsningar. Föreläsarna talar utifrån egna erfarenheter om uttrycksmöjligheter och konstnärligt arbete. Våra föreläsningar utmanar dig att se nya vägar och ger konkreta exempel på hur vi skapar mötesplatser för konstnärlig mångfald.

Föreläsningsområden

Utformning och innehåll kan ske utifrån önskemål. Alla föreläsningar ger konkreta exempel på vårt arbete. Efteråt finns det möjlighet till samtal, om önskat. 

 • Jämlik Scen. Om ShareMusics förändringsmodell och samhällsengagemang.
 • Mänskliga rättigheter i kulturen. Våra metoder och arbetssätt.
 • Vidgat deltagande. Om delaktighet och egenskapande. Uttryck som utmanar.
 • Arbete och arbetsförmåga. Att ge plats för personer med olika funktionsvariationer. Hur kan fler få anställning utifrån sina unika förutsättningar?
 • ShareMusic i världen. Erfarenheter från de internationella projekt vi har drivit och arbetar med i bl.a. Ryssland, Belarus och Albanien.
 • På efterfrågan. Vi kan skräddarsy en föreläsning utifrån olika teman och fördjupningar. Kontakta oss för ett samtal utifrån era önskemål.

Föreläsare

Sophia Alexandersson
Verksamhetschef och Konstnärlig ledare, ShareMusic & Performing Arts

Sophia Alexandersson utgår från sin mångåriga erfarenhet av arbete med grupper som omfattar människor med olika förutsättningar och erfarenheter, som skapar tillsammans. Hennes föreläsningar ger en djup inblick i rättighetsbaserat arbete, genom hennes roll inom den internationella kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts.

Med en bakgrund som musiker och pedagog, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Guildhall School of Music and Drama i London, har hon ett starkt engagemang för allas rätt till kulturutövande. Sophia har stor erfarenhet som projektledare i både nationella och internationella projekt och en unik kunskap om inkluderande scenkonst.

Gästtalare

ShareMusic har ett stort nationellt och internationellt nätverk av konstnärer, forskare, politiker och människor med unika perspektiv, som vi kan bjuda in vid en föreläsning. 

 • Jonas Jonasson musiker i bob hund och workshopledare
 • Mike Fry musiker och workshopledare
 • Peter Larsson musiker/dansare och politiker
 • Karin Rådberg dansare och informationsassistent för Share Music
 • Representanter från konstnärliga verksamheter, habilitering/vård, studieförbund mm.

Föreläsning: Bas

ShareMusic & Performing Arts, 45-60 min, med Sophia Alexandersson
Teknik: Projektor med ljudanläggning och projektorduk.
Nyckelord: Konstnärliga processer, delaktighet, mänskliga rättigheter, ShareMusic & Performing Arts

Hur kan alla delta på lika villkor?
Föreläsningen handlar om ShareMusics inkluderande arbetssätt i konstnärliga sammanhang och vad begreppet ”mänskliga rättigheter” betyder för oss i vårt arbete. Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare och verksamhetschef för ShareMusic, berättar om våra erfarenheter och metoder, med inspirerande exempel från vårt konstnärliga arbete. Målet är att ge nya perspektiv och sätta igång tankarna. Sophias föreläsningar är fulla av engagemang, nytänkande och känslan av att allt är möjligt. 

Föreläsning: Anpassad utformning

Föreläsningen anpassas utifrån önskemål och inriktning. Den kan med fördel kombineras med praktiskt arbete i workshop och/eller demonstration av musikteknologi. Dessutom finns möjligheten att ha flera gästtalare under en föreläsning. Kontakta oss med dina önskemål.

Kontakt & Bokning

Om du vill veta mer eller boka en föreläsning med oss är du varmt välkommen att höra av dig.
Tel: 0390 – 415 08
E-post: info@sharemusic.se

Share Music Föreläsningar