Social links

0390-415 08    

Återkomst till Minsk

Summering av Sofit och framåtblick

ShareMusics resa till Minsk bjöd på två händelserika dagar och många givande samtal. Dessutom kan vi glädjande berätta att samarbete med vår partner M. Tank universitetet tar en långsiktig form.

Första dagen var vi inbjudna till ett möte med vice-rektorn på Belarusian State Academy of Arts och en lärare inom scenkonst. Mycket intressant och lärorikt! Bland annat föreslogs det att vi ska arrangera en praktisk workshop för studenter framöver.

Universitetskurs – en höjdpunkt!
Möte med Minsk Academy of Arts

Andra dagen höll vi ett slutseminarium inom projekt Sofit med vår partner M. Tank Universitet. Seminariet arrangerades på det sociala center där vi i slutet av förra året genomförde workshops inom projektet. Både personal från centret och andra projektdeltagare som personal från olika verksamheter, familjer, lärare och studenter var där. Tillsammans utvärderade vi Sofit och pratade om upplevelser och erfarenheter.

Inga Kizhlo, lärare på Institutet för inkluderande utbildning underströk att ett av de viktigaste resultaten var en uppstart av den nya kursen:

– Vi försökte att ge praktiska kunskaper i att använda musik, musikteknologi, dans och rörelse i arbete med personer med olika funktionsvariation. Utöver det praktiska så var den viktigaste delen en teoretisk online-lektion med professor Frank Lyons vid University of Ulster. Hela kursen avslutades med en föreställning som visades för publik. Naturligtvis var den en riktig höjdpunkt för oss alla! Seminariet gav insikter om vilka effekter projektet gett bland deltagarna.

Workshops gjorde skillnad
Slutseminarium Sofit i Minsk.

En tvådagars workshop på Skola 25 i Minsk, som gjordes för barn och vuxna, lämnade tydliga spår tyckte skolans lärare. Representant från skolans ledning konstaterade, att även om skolan har erfarenhet och utvecklat arbete inom inkluderande utbildning, så gav samarbetet med ShareMusic någonting nytt och annorlunda. Det gav värdefull insikt i hur varje person kan involveras i grupparbete. Likaså uppskattades ny kunskap om användning av musikteknologi. Bland deltagarna i seminariet fanns även  nya ansikten, representanter från ideella organisationer och institutioner som blev nyfikna på projektet och uttryckte önskemål om framtida samverkan.

Unikt avtal och intyg från FN

Efterföljande möte med dekanen för Institutet för inkluderande utbildning visade att det finns en stor vilja att fortsätta jobba vidare tillsammans. Ett samarbetsavtal mellan M.Tank Universitet och ShareMusic finns nu underskrivet, vilket är en i sig historisk händelse. För en akademisk institution är det ovanligt att ha en ideell organisation som partner på detta vis och vi lär vara den första! Avtalet är en bra grund för fortsatt långsiktigt arbete, som vi ser fram emot.

Innan vi reste hem till Sverige besökte vi UN Belarus och fick ett intyg från vår medverkan i den stora konserten i december. Texten lyder: ”Certificate of Appreciation for outstanding commitment to leaving no one behind in achieving the Sustainable Development Goals and building an inclusive society in Belarus”.

Fina ord som också sammanfattar allt vårt arbete I Belarus.

Återkomst till Minsk