Social links

0390-415 08    

Min önskan är att få fler att tänka och våga prova att arbeta mer inkluderande inom konstnärliga processer

Collage med två foton. Ett porträttfoto på Zofia Åsenlöf. Det andra fotot visar insidan av en öppen flygel. En person, man ser bara händerna, spelar på strängarna inuti. En aluminiumlåda med stenar ligger i förgrunden. Bredvid personen syns några papper.

Zofia Åsenlöf har sedan hösten 2020 följt vårt arbete med ensembleutveckling och skrivit en handbok om att arbeta med inkluderande musikensembler. Boken börjar närma sig sin färdiga form och vi bad Zofia berätta lite mer om sig själv och sitt arbete. 

Porträttfoto på Zofia. Hon har brunt, axellångt hår och lugg. Hon har på sig en mönstrad blus i grönt, rött och orange. Hon ler mot kameran.
Zofia Åsenlöf. Foto: Anders Blentare

Berätta kort om dig själv – vem är Zofia Åsenlöf?

Jag är röstartist och sångerska som arbetar med utvidgade rösttekniker. En genrelös röstnörd som inom min egen praktik och inför varje nytt projekt försöker utmana, bredda och flytta gränserna för vad som är möjligt. På så vis kan jag nå djupare och längre inom mitt eget uttryck, teknik och konstnärskap. Jag skriver musik främst för scenkonst och använder ofta rösten som utgångspunkt i mina verk. De senaste åren har jag fördjupat mig i sångens och röstens konstnärliga villkor och varande i relation till texten inom ett musikdramatisk verk. Andra benet har jag djupt rotat inom bluesrocken, improvisation och ljudkonstvärlden.

Jag undervisar också i röst. Där är min utgångspunkt att genom ett lekfullt undersökande, inspirera andra till att söka sin egna rösts unika möjligheter att skapa ljud.

Ofta använder vi bara en liten del av vår rösts fulla kapacitet. Normer, tanken på rätt ton och på hur vi tror vi borde låta, begränsar oss ofta innan vi ens vågat lära känna vår egen röst och dess resurser. Det finns avgörande kvalitéer i sprickorna, på vägen mellan de rätta vackra tonerna.Varje kropps unika sammansättning öppnar upp för lika många konstnärliga uttryck och möjligheter.

Vad har du jobbat med tillsammans med ShareMusic?

Jag har studerat och följt ShareMusics metodutvecklingsarbete inom inkluderande ensembler. Med uppgift att söka, tolka och lyfta ut kärnan i deras inkluderande metoder för att sedan skapa ett metodmaterial som är lätt för andra att använda.

Målet är att inspirera till hur man kan arbeta med inkludering inom konstnärliga processer.

Karen har en ljusblå tröja och kort, grått hår. Hon sitter i ett rum med grön tegelvägg och man skymtar musikinstrument, framförallt trummor, bakom henne. Karen håller vänsterhanden mi en gest framför sig och det ser ut som hon precis säger något eller ger en instruktion.
Karen Power

Detta är första delen av metodmaterialet och baseras på ett samarbete med tonsättaren Karen Power och en av ShareMusics inkluderande ensembler, Elefantöra. Materialet innehåller de första stegen: Hur du kan inleda ett inkluderande arbete.

Varför ville du jobba med ShareMusic?

Jag ville jobba med ShareMusic för att jag delar deras övertygelse om att alla har rätt att på lika villkor skaffa sig en utbildning och ett yrkesliv inom kulturbranschen. ShareMusic har också en stark rörelse framåt! Ett undersökande inkluderande förhållningssätt mot nya och fler perspektiv.

De jobbar i långa bågar och är alltid flera steg fram mot nya tankar, visioner och mål. De går på djupet och bedriver flera projekt inom konstnärlig forskning som tillför ny kunskap.

Det arbetar också otroligt kunniga och varma människor inom organisationen som ser och lyssnar in sin omgivning. De har en ödmjukhet inför varje människas unika kompetens och varande, vilket leder till ett varmt och inspirerande klimat. Fantastiskt att få vara en del av.

Vad har varit ditt mål med boken?

Min önskan är att metodmaterialet får fler att tänka och våga prova att arbeta mer inkluderande inom konstnärliga processer. Att det i sin tur långsiktigt ska leda fram till att fler kan utbilda sig och ha ett yrkesliv inom kultur. Tänk vilken påverkan det kommer ha på konsten och samhället i stort! Jag hoppas materialet ska vara lätt att ta till sig och använda oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör.

Verktygen inom metoden kan appliceras inom andra processer och i det vardagliga livet, de är inte bundna till en musikalisk kontext.

Sedan hoppas jag såklart att ShareMusic, Elefantöra och Karen Power ska känna sig nöjda med slutresultatet – hur jag har förvaltat deras kunskap, processer och arbete.

Vem är boken till för?

Främst riktar sig handboken till pedagoger, musiker, kompositörer, konstnärer, institutioner och organisationer som arbetar och utbildar inom kulturbranschen. Men vi hoppas såklart nå så många som möjligt för att öka nyfikenheten och kunskapen om hur man kan jobba inkluderande inom olika grupprocesser.

Zofia under en workshop med Karen Power.

Har du själv lärt dig något längs vägen?

Genom att gå djupt ner i researchmaterialet har jag fått lov att lära känna och ta del av många olika kompositörer, musiker och konstnärers arbetsätt och tankar. Vilket har gjort mig visare, både som människa och inom mitt yrke. Tidigt i processen försökte jag ringa in kärnan i Karen Powers och ShareMusics inkluderande metod för att sedan använda mig av metodens olika verktyg i min egen process i utformandet av metodmaterialet. Det Fördjupade Lyssnandet är ett av verktygen inom ShareMusics och Karens arbetssätt. När jag känt mig vilsen i min arbetsprocess och för att komma vidare har jag backat bandet och djupare lyssnat in materialet och människorna omkring mig och det har verkligen varit nyckeln för att närma mig kärnan.

Arbetssätten och verktygen är också väldigt besläktade med sättet jag själv arbetar inom mina konstnärliga processer, hur jag tar mig an en konstnärlig uppgift eller när jag undervisar. Både Karen och ShareMusic har utvecklat sina inkluderande metoder under så många år och det har varit lite av en lustfylld balansakt att utkristallisera vart den ena börjar och slutar. Och vart de sedan möts och utvecklar metoden vidare till något gemensamt.

Det är nog där min passion ligger. Att på djupet lyssna in ett konstnärligt material och människorna som arbetar i processen. Att söka upp och förstå sambanden och hitta de bästa verktygen och tillvägagångssättet för att lösa uppgiften.

Vi återkommer så snart publiceringsdatum är klart för Zofias handbok. Om du har frågor eller är nyfiken på vårt utvecklingsarbete, tveka inte att kontakta oss på info@sharemusic.se

Min önskan är att få fler att tänka och våga prova att arbeta mer inkluderande inom konstnärliga processer