Social links

0390-415 08    

Dance:WORK

Delprojektet Dance:WORK handlar om konstnärlig gestaltning och utmynnar i en dansföreställning.

Material

Dansensemblen WORK

Adam Henriksson, Göteborg
Christina Ohlsson, Katrineholm
Destiny Johannah Bergvall, Gävle
Jilda Hallin, Stockholm
Karin Delén, Stockholm


Alexander Gottfarb

Alexander Gottfarb är en svensk koreograf och dansare som är bosatt i Wien. Han kom till Österrike efter sin examen vid balettakademien i Stockholm 2003. Efter att ha arbetat med kompaniet x.ida, underledning av Esther Linley, har han arbetat med koreografer som Elio Gervasi, Iztok Kovac och Chris Haring. Verket Posing Project B – The Art of Seduction av Christ Haring/Liquid Loft vann 2007 ett guldlejon vid biennalen i Venedig.

Ur hans tidigare produktion som koreograf finns Baga-Basta, skapat tillsammans med Milan Tomaásik, som hade premiär 2008. 2009 skapade och framförde han soloverket Marvel at the world, som hade premiär vid Imagetanz festival i Wien. 2010 initierade han projektet Political Movements som har framförts på olika spelplatser i Österrike. Hans verk Moved by Faith hade premiär vid Tanzquartier i Wien 2011. Han är också en av instiftarna till The Loose Collective. Alexanders samarbete med Share Music startade 2010 och resulterat i några gemensamma projekt.


Koreografens egna ord om dansverket

Alexander Gottfarb beskriver sin utgångspunkt så här:
Kan arbete betraktas som en dans? Kan dans betraktas som ett arbete?
– ”WORK” är en process som inriktar sig på att under en längre period utforska dans och rörelse ur ett funktionellt perspektiv. Arbetet kommer att utmynna i en serie korta föreställningar där rörelse materialet är baserat på dansarnas/arbetarnas egna kroppar. Vi kommer under processens gång försöka svara på tillsynes utopiska frågor så som: Hur kan arbete och dess värde definieras i dagens samhälle?


WORK-ensemblen