Social links

0390-415 08    

DANSResearch

DANSResearch är en närstudie av ett konstnärligt arbete, som utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning.

Ett nytt dansverk har skapats, med arbetstiteln Memories of Being Moss. Verket ingår i forskningsprojektet DANSResearch vilket innebär att arbetsprocessen som leder fram till föreställningen är föremål för en forskningsstudie. Verket knyter också an till ShareMusics projekt WORK. Två residensperioder genomförs inom projektet, förlagda i Jönköping och Stockholm. I samband med dessa perioder arrangeras samtal och publika möten.

Koreografi: Charlotte Darbyshire. Musik: Jules Maxwell.
Dansensemblen WORK: Jilda Hallin, Destiny af Kleen, Christina Ohlsson och Karin Delén.
Forskningsstudie: Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans vid DOCH samt filosofie licentiat i pedagogik

Se filmen om DANSResearch

Redovisningsvecka

I november 2016 genomfördes en redovisningsvecka i Stockholm, Jönköping, Borås och Värnamo. Annika Notér Hooshidar presenterade forskningsrapporten ”Vem får dansa” och publiken fick både uppleva det färdiga dansverket samt möta koreografen, forskaren och ensemblen.

Läs mer om redovisningsveckan i våra nyheter:
DANSResearch på turné
Välkommen att ta del av DANSResearch!

img_6659

Så här skriver Annika Notér Hooshidar om forskningsprojektet:
I studien intresserar jag mig för hur en konstnärlig process, där en koreograf samarbetar med en grupp dansare med olika funktionsvariationer, gestaltar sig och upplevs av medlemmarna i gruppen. Projektets avsikt, att ge ökad kunskap om hur dans kan kommuniceras i en inkluderande ensemble, kan förhoppningsvis bidra till kunskaper såväl inom högskolan som i andra kontexter. En konstnärlig process är också en pedagogisk process och det är studiens fokus. Projektet är ett pilotprojekt som kan bilda underlag för vidare frågeställningar såsom exempelvis;
– Vilka normer upprätthåller vi som danspedagoger/danslärare/koreografer?
– På vilket sätt kan vi utmana normer om hur en dansande kropp kan/bör se ut?
– Vilka personer och funktionsvariationer har/kan få plats på högskolan?

Annika Notér Hooshidars avslutningsrapport ”Vem får dansa? En studie om kommunikation i en inkluderande dansensemble” finns online. Mål är att bidra till ökad kunskap om inkludering och tillgänglighet vid högskolan.

Rapporten kommer att spridas dels inom högskolan, användas i utbildning på DOCH och spridas i andra dansnätverk. Mer om Annikas arbete finns här.


Dansresidenser

Om residensperioden i Jönköping
Om residensperioden i Stockholm

Tidigare genomförda publika möten

8/9 Öppen repetition i Jönköping, Kulturhuset
9/9 Work in progress i Värnamo, Gummifabriken
16/9 PREMIÄR av dansverket i Stockholm, DOCH
22/11 Föreställning och redovisning i Stockholm, DOCH
23/11 Föreställning och redovisning i Jönköping, Länsmuseet
24/11 Föreställning och redovisning i Borås, Textilmuseet
25/11 Föreställning och redovisning i Värnamo, Gummifabriken


img_6559Om forskningsprojektet

Projektet vill belysa och lyfta fram frågeställningar och utveckla lösningar för hur personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att både utveckla och använda sin kreativa och artistiska förmåga i konstnärligt arbete. Samtidigt vill vi undersöka hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer med specifikt fokus på kommunikationen mellan medlemmarna i en grupp.

En närstudie av ett konstnärligt arbete som inbegriper olikheter utanför de normer vi oftast ser i dansutbildningar och dansscener. Under projektets gång kommer forskaren Annika Notér Hooshidar att undersöka hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer med specifikt fokus på kommunikationen mellan medlemmarna i en grupp. Som teoretisk utgångspunkt för studien används ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation (Kress 2010, Van Leeuwen, 2005, m.fl.) samt kompletterande teorier om kroppslig kommunikation.

img_6516Forskare

Annika Notér Hooshidar är huvudlärare i modern och nutida dans samt högskolelektor i dansinterpretation och i modern och nutida dans på DOCH/SKH. Annika har studerat vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet och studerat på avancerad nivå vid pedagogiska institutionen på Stockholms Universitet. Sedan augusti 2010 är Annika doktorand i pedagogik med inriktning dans där.

Hon har presenterat sin forskning vid ett flertal konferenser; Nordisk lärarutbildningskonferens 2012, International Conference on Multimodality, London University 2012 och på DOCHs konferens Close Encounters 2012.

Koreograf

Charlotte Darbyshire leder det koreografiska arbetet i samarbete med Henrietta Hale. Charlotte Darbyshire är en av grundarna av CandoCo Dance Company och var en medlem i kompaniet mellan 1994-1999. Hon har djup och lång kunskap i konstnärligt skapande tillsammans med inkluderande ensembler.

WORK

WORK är ett projekt av ShareMusic & Performing Arts som vill skapa opinion för en jämlik scen och en vidgad arbetsmarknad inom kulturen.
Projektet DANSResearch dockar an till projekt WORK, genom Kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län och Stockholms Konstnärligahögskola/DOCH ingång att forska kring kommunikation mellan koreograf och dansare i en inkluderande grupp.


Följ DANSResearch!

www.sharemusic.se/dansresearch
www.rjl.se/dans
#dansresearch på Twitter och Instagram


DANSResearch genomförs med resurser från Region Jönköpings län (Kultur och utveckling/dans), ShareMusic och Dans och Cirkushögskolan (DOCH) med stöd av Arvsfonden, Nämnden för konstnärlig forskning, Region Jönköpings län och Kulturrådet.