Social links

0390-415 08    

DANSResearch på turné

En spännande redovisningsvecka inom projektet DANSResearch har ägt rum! Miniturnén gick till Stockholm, Jönköping, Borås och Värnamo.

Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans vid Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm, redovisade sin forskning som är en fallstudie av ett nyskapad dansverk och ensemblen bakom det. Hennes fokus har legat på kommunikation och funktionsnedsättning. Hon använde mycket filmklipp från det konstnärliga arbetet och citat från dansarna, när hon berättade om forskningen.

I anslutning visades det nya verket ”Moss” av koreograf Charlotte Darbyshire och dansensemblen WORK. Charlotte berättar om verket:

“I wanted to offer a container for the audience to directly experience the unique stories, memories, images and moving experiences of these women. The quality of engagement I have been encouraging from day one, relies on the dancers continually listening to their own experience and allowing that to be the dance.”

Vi höll uppskattade publiksamtal där både ensemble, koreograf och forskare deltog! Många var nyfikna på verket, hur arbetet i ensemblen har sett ut och vad dansarna själva tycker om arbetssättet.

Forskningsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig i början av 2017.

Bakgrund DANSResearch

Under 2016 genomförde Kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län forskningsprojektet DANSResearch tillsammans med ShareMusic & Performing Arts samt Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola).  DANSResearch knöt också an till ShareMusics projekt WORK. Läs mer om DANSResearch.

DANSResearch på turné