Social links

0390-415 08    

Diplomering av workshopassistenter 

Den 18 september diplomerades de första deltagarna i ShareMusics utbildningsprogram Co:WORK! Under utbildningen har de fått kunskap och övning i att bli ShareMusics framtida workshopassistenter med inriktning musikteknologi eller dans. Nu är de redo för uppdrag och kommer att ingå i våra konstnärliga ledarteam.

 

Under ett år har totalt fyra utbildningstillfällen genomförts i Jönköping, Skövde, Borås och Stockholm. Deltagarna fick kunskaper om ShareMusics arbetssätt och värderingar, workshopmetodik och en förståelse för hur man jobbar i ett team. Deltagarna med fokus på dans lärde sig att hålla i olika uppvärmnings- och rörelseövningar, de med fokus på musik har vässat sina färdigheter i musikteknologi, att skapa musik med musikappar och med andra tekniska sätt (Skoog, Soundbeam, Theremin).

Under årets lopp fick varje deltagare planera och genomföra egna workshop-idéer tillsammans med de andra workshopassistenter från Co:WORK, samt externa deltagargrupper. Alla genomgick flera praktiktillfällen för att testa och dela med sig sina kunskaper och erfarenheter till andra. De fick även leda delar av workshops självständigt. Undervisningen har bedrivits av ledarteamet Mike Fry ( musiker) och Charlotte Darbyshire ( koreograf och dansare). ShareMusics nya workshopassistenter kommer att ingå i workshop- och kursteam som arbetar runt om i Sverige.

– ShareMusics kurser visar verkligen att allt är möjligt bara man vill och jag fått många ”aha-upplevelser” när jag medverkat på dessa. ShareMusic får människor att växa både som dansare och som personer. Det vill jag också få äran att vara med att göra.

Karin Delén, workshopassistent dans, Co:WORK-teamet.

Diplomering av workshopassistenter