Social links

0390-415 08    

Ett konstnärligt labb i Minsk

Det första av fyra konstnärliga labb inom vårt projekt IncArtLab, har genomförts i samarbete med Nationella konstmuseet i Minsk.

IncArtLab försöker hitta nya arbetssätt för att göra museer i Belarus mer tillgängliga för alla. Tillsammans med medarbetare från Nationella konstmuseet utforskar vi hur man kan arbeta konstnärligt på ett inkluderande sätt. Vi får många bra erfarenheter och lärdomar utifrån det, som vi kan ta med oss och använda här i Sverige.

I december förra året ledde vårt team Helene Berg, Tomas Hulenvik och Johanna Hahn det första labbet, som pågick tre dagar på själva museet! Deltagarna var museianställda, lärare från en skola för barn med nedsatt syn, elever och lärare från praktiska verkstäder vid en församling i Minsk, samt magisterstuderande från Konstakademin och lärare från M.Tank Universitetet.

De jobbade med ljud, röst, rörelse, foto och film i en av utställningssalarna och inspirerades av en rad kända tavlor och skulpturer. Resultatet blev en performance med en intressant och annorlunda avslutning – med hjälp av musik och teckenspråk framförde gruppen uttrycket ”Överraska världen, och världen kommer att överraska dig!”

Labbet avslutades med en uppvisning och ett publiksamtal efteråt. På plats fanns Nationella konstmuseets direktör Vladimir Prokoptsov, FN-medarbetare samt två konstnärer, Vasilij Zenko och Vasilj Sumarev, vars tavlor användes under labbet – väldigt roligt och uppskattat!

En av deltagarna uttryckte det så här:

Det var mycket intressant att arbeta med olika konstverk, lära känna dem och använda som grund för vårt eget material. Vi kunde reflektera över tavlornas innehåll och lägga till egna uttryck i rörelse som kändes passande. Jag trivdes jättebra i gruppen och hoppas på att delta i fortsättningen av projektet.

Fotograf – Maria Romanovskaya

Ett konstnärligt labb i Minsk