Social links

0390-415 08    

Fördjupningskursen i Performance Art

Fördjupningskursen i Skövde 2016

Under sista helgen i oktober höll vi en fördjupningskurs i Performance Art. För att få gå en fördjupningskurs ska du ha gått minst en kurs tidigare hos ShareMusic & Performing Arts. Det var därför enbart ”gamla rävar” som möttes upp i Skövde, där kursen arrangerades vid GöteborgsOperans Skövdescen.

Vårt konstnärliga team var konstnären Jenny Grönvall och slagverkaren Jonas Larsson. Tillsammans med gruppen började de utforska slagverk från jordens alla hörn. Under arbete och pauser diskuterades det hur ett kort verk skulle kunna te sig. Det inofficiella namnet på kursen löd ”Var god stör” – kanske gick det att utgå från detta? Sagt och gjort.

Efter en promenad till stadens köpcentrum utkristalliserades en gemensam vision. Att med hjälp av sång, dans och allsköns slagverk ”störa” lite i ordningen som gäller i ett köpcentrum genom att överdriva det som är fyrkantigt och normalt. Resultatet fick många Skövdebor att stanna upp en stund och kanske gick de hem med en känsla i kroppen att vardagen kan vara värd att fira lite extra då och då.

Filmklipp

Konstnären Jenny Grönvall berättar om tanken med det korta stycke som framfördes på ett köpcentrum i Skövde.

Fördjupningskursen i Performance Art