Social links

0390-415 08    

Förberedelser inför forskningsexpedition

”Once in a lifetime opportunity!”

Vår konstnärliga ledare för ”Polar på scen” Åsa Johannisson är ombord isbrytaren Oden i Helsingborg. I maj pågick bl.a. säkerhetsövningar ombord och allt ska förberedas inför sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen. Åsa kommer att delta i expeditionen inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Åsa Johannisson är Lektor vid Institutionen för Cirkus, DOCH samt med uppdrag som programansvarig för master i regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst vid Institutionen för skådespeleri, Stdh, under VT16-HT16 med förfrågan om fortsatt uppdrag 2017. Hon har även varit projektledare för och forskare inom det konstnärliga forskningsprojektet Beyond and Within vid dåvarande Dramatiska institutet 2008-2010. Forskningsprojektet bedrevs med stöd från KK-stiftelsen. I övrigt verksam som regissör och manusförfattare inom film och scenkonst samt som konstnärlig ledare för Circus Glass Royale.

Förberedelser inför forskningsexpedition