Social links

0390-415 08    

FUNK Värnamo

Alla verkar må bra

Nyligen var vi med om ett spännande och angeläget projekt i Värnamo. På uppdrag av Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län, arrangerade vi tillsammans med Kulturskolan några workshopdagar där målet var att ta fram hållbara arbetssätt för konstnärlig bearbetning och presentation av resultat från Folkhälsoenkät Ung. Enkäten genomförs vartannat år av länets ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Här kan du läsa mer om enkäten.

Projektet började med att vi träffade Estetklass 17 och gymnasiesärskolan från Finnvedens gymnasium för att bestämma vilket av enkätens teman eleverna ville undersöka. Först presenterade Ida-Klara Johansson, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län, resultatet av senaste folkhälsoenkäten. Sedan diskuterade våra workshopsledare Tomas Hulenvik Klingberg, tonsättare och musiker, och Micaela Lothigius, danspedagog, med eleverna för att få fram de frågor som kändes viktiga för dem. Utifrån de diskussionerna kom vi fram till det övergripande temat ”Alla verkar må bra” som även blev titeln på föreställningen vi skulle komma att skapa tillsammans. Därefter arbetade vi efter fyra rubriker som sammanfattade diskussionerna:  STOPP, Försvarsmekanismer, Vikten av att få uttrycka sig och Meningsfullhet.

När det kreativa arbetet påbörjades, fylldes de fyra rubrikerna med olika ord, rörelser och ljud. Det här var första gången som eleverna från Estetklass 17 och gymnasiesärskolan jobbade tillsammans och det gick väldigt bra. Alla bidrog med egna idéer, uttryck, erfarenheter och kunskap i processen. På bara fyra dagar blev det en föreställning som gruppen visade upp för andra elever från estetklasserna och gymnasiesärskolan samt för skolpersonal. Uppspelet avrundades med ett publiksamtal och ett panelsamtal med deltagarna. Vi fick många positiva kommentarer från publiken, och deltagarna själva uttryckte att det var mycket givande att arbeta med projektet.

Nu ska erfarenheterna från projektet och ShareMusics arbetssätt struktureras och sammanfattas för att lärarna ska kunna ta arbetet vidare.

Några röster från projektdeltagarna:

Jag tycker att de ämnen som vi valde ut var viktiga. De rörde någonting som påverkar oss alla. Ingen mår till exempel bra av trakasserier. Under våra workshops insåg jag också att det finns väldigt många olika sätt man kan uttrycka sig på och alla kan uttrycka sig på sitt eget sätt, så alla kan ju bli konstnärer.

Jag har fått en bättre bild av hur man ser på andra människor. Det är så lätt att vara fördomsfull när det gäller väldigt många saker. Men det är roligt när man får sina fördomar helt och hållet bortsvepta – ”Oj, det är så här! Det är inte alls som jag tänkte.” Det behöver inte vara som någon annan säger heller, man kan bygga sin egen uppfattning.

Ordet som kommer att stanna kvar hos mig från projektet är gemenskap. För eleverna med funktionsnedsättning var det så viktigt att få träffa esteteleverna, även om det var lite svårt ibland och de blev trötta. Det jag tar med mig från projektet är att alla verkligen kan uttrycka sig konstnärligt, och att musik och konst blir gemenskapen, vilket är helt fantastiskt!

FUNK Värnamo