Social links

0390-415 08    

IncArtLab – Nytt projekt med konstmuseet i Belarus

Förra året påbörjade vi ett samarbete med Nationella konstmuseet i Belarus. Det utmynnade i ett nytt projekt – IncArtLab som nyligen fick stöd beviljat från Svenska Institutet.

Med projekt IncArtLab vill vi överföra våra kunskaper om inkluderande arbetssätt till museer över hela Belarus. Vi kommer arbeta med konstnärliga laboratorier och skapa mini-föreställningar vid fyra tillfällen. Deltagarna består av museernas medarbetare, professionella konstnärer från Sverige och Belarus samt människor med olika funktionsförmågor. Detta normbrytande konstnärliga experiment startar redan till hösten. Följ oss!

IncArtLab – Nytt projekt med konstmuseet i Belarus