Social links

0390-415 08    

Insamlingsstiftelse

UPPROP!

Härmed vädjar vi som stiftare om bidrag från alla – nuvarande och framtida vänner – som är intresserade av att stödja ShareMusic & Performing Arts insamlingsstiftelse.

Stiftelsens ändamål är att underlätta för individer att ta del av ShareMusic & Performing Arts verksamhet och främja dess utveckling.

ShareMusic & Performing Arts arbetar för inkludering och ett samhälle där alla kan ta plats, synas och verka. ShareMusic & Performing Arts arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar banbrytande föreställningar och startar konstnärliga processer. Verksamheten har sin bas i Sverige och verkar nationellt och internationellt.

Genom detta upprop förklarar vi härmed att vi åtar oss att ta emot de pengar som kommer in med hjälp av detta upprop och att förvalta dem för angivet ändamål.

Initialt lämnas bidrag till ShareMusic & Performing Arts insamlingsstiftelses bankgiro 881-6555 eller via Swish till 123 198 17 03. Stiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett så kallat 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

ShareMusic & Performing Arts insamlingsstiftelse är partipolitiskt och religiöst obunden.

Peter Larsson, Stiftare

Sophia Alexandersson, Stiftare
Verksamhetschef och konstnärlig ledare, ShareMusic & Performing Arts


Film: Peter Larsson berättar om insamlingsstiftelsen

Se filmen där en av stiftarna, Peter Larsson, berättar om bakgrunden till initiativet: