Social links

0390-415 08    

International Day of Persons with Disabilities

Idag är det Internationella funktionshinderdagen – International Day of Persons with Disabilities. Vi firar genom att lyfta fram hur ShareMusic arbetar med de globala målen!

Sedan 1992 har dagen firats årligen den 3 december runt om i världen. Temat för året är de globala utvecklingsmålen och den roll de spelar för att bygga en mer inkluderande och rättvis värld för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om the United Nations International Day of Persons with Disabilities.

ShareMusics arbete med de globala målenMål 4: God utbildning för alla

På våra utbildningar och kurser arbetar vi med ett inkluderande arbetssätt, som låter människor med olika bakgrund, erfarenheter och förmågor arbeta sida vid sida, på lika villkor. Vi använder olika konstformer och innovativ teknik för att ge alla möjlighet att delta.

Vi vill ge tillgång och möjligheter för alla att utbilda sig inom kulturområdet. Därför erbjuder vi en inkluderande lärandemiljö. Genom scenkonsten når vi en bred publik och bidrar till att förändra samhällsnormer kring funktionsförmåga, konstnärliga uttryck och vem som får ta plats på scen.

– Jag vill ifrågasätta samhällets normkultur och låta fler se verkligheten ur olika perspektiv. Jag vill inspirera andra att våga utmana sig själva och upptäcka hur mycket dansen ger tillbaka.
Karin Delén, Dansare och workshopassistent.

ShareMusics arbete med de globala målenMål 10: Minskad ojämlikhet

ShareMusic arbetar för en jämlik scen, för att vidga scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet. Detta genom att visa hur var och ens kapacitet kan tas tillvara i kulturutövandet. Vi anställer kontinuerligt personer med olika funktionsförmågor i våra ensembler, som informationsspridare, workshopassistenter och föreläsare.

Genom våra föreställningar och kunskapsspridande når vi ut till allmänheten, men också till kulturinstitutioner, arbetsgivare, utbildningar och beslutsfattare både i Sverige och internationellt.

Vi visar att inkludering är vägen till ett samhälle där människor kan mötas, utvecklas och ta plats på lika villkor.

– Mitt samhällsengagemang innebär att jag kan influera andra människors värderingar på ett sätt som berör, både genom att föreläsa och att dansa. Som konstutövare kan man verkligen påverka!
Anna Westerberg, Dansare i föreställningen Hi-Hat Xpres.

International Day of Persons with Disabilities