Social links

0390-415 08    

Internationellt symposium i Moskva

I början av oktober besökte vår verksamhetschef Sophia Moskva, för att medverka i det internationella symposiet Social and Cultural Rehabilitation, 5-8 oktober. Det var ett ambitiöst program, som innehöll diskussionsplattformar, föreställningar och föredrag. Mångfacetterat – från högt till lågt!


bild2Symposiet tog avstamp i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet var bland annat att utveckla en plan till kulturministeriet i Ryssland, för att förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. Under sessioner med olika teman, delades erfarenheter och förslag lyftes.

Man ville förena de olika aktörer, som alla jobbar mot samma mål. Deltagarna kom därför från olika sektorer och verksamheter från hela Ryssland; högre utbildningar, skola, kultursektor, funktionshinderrörelse och civila samhällsorganisationer.

Sophia talade bland annat under temat utbildning om ”The importance of an inclusive mindset”, och i en annan session presenterade hon arbetet med Mondgewächse och vikten av att arbeta med ny teknik.

Det intressanta var att det talades mycket om möjligheterna att få jobb inom kultursektorn – inte bara att få utbilda sig.

bild4”Symposiet spände över hela fältet – från barn, skola, frivilligverksamheter till utbildningar för professionella kulturutövare, man hade verkligen en helhetssyn. Även fortbildning av lärare och andra aktörer för att kunna ta emot människor med olika funktionsförmågor lyftes.”

Internationellt symposium i Moskva