Social links

0390-415 08    

Kluchi

Kluchi – nycklar till kreativitet

Kluchi är ett internationellt projekt i nordvästra Ryssland som lyfter vikten av inkluderande konstnärligt arbete. De erfarenheter som projektet ger, kommer att spridas i Archangelsk samt några av distrikten i området; Leshukonsk, Kargopol, Velsk och Krasnoborsk.

klutchi_web

Projektet Kluchi ska ge utrymme att testa olika dans- och scenkonstuttryck samt ge inblick i kollaborativa kreativa processer.

Projektet har sin grund i de lyckade workshops vid rehabiliteringscentret i Archangelsk 2015 då Share Musics konstnärliga team; en tonsättare och en koreograf, jobbade med barn och unga med funktionsnedsättning i samband med fotoutställningen ”AccessAbility”. Detta ledde till ett gemensamt intresse att utveckla arbetet vidare, inkludera fler deltagare och arrangera seminarier, workshops och en minikurs där en föreställning skapas tillsammans. Vi vill involvera olika grupper; personal på rehabiliteringscenter, studenter och lärare vid universitet, konstnärer och föräldrar.

Projektet ska också skapa mötesplatser där journalister, ideella organisationer, människor med funktionsnedsättning och personer i deras omgivning träffas för att samverka. Genom seminarier för yrkesverksamma inom media, ska projektet sprida kunskap om hur personer med olika funktionsförmågor kan skildras på ett jämlikt sätt.

Projektet påbörjades 1 maj 2016 och pågår fram till och med våren 2018.


Projektpartner

Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special Needs
http://arhcentr.ru

Klutchi genomförs av ShareMusic & Performing Arts med stöd från Svenska institutet.