Social links

0390-415 08    

En fantastisk dag med Jämlik scen – NU

Vi hade en fantastisk dag igår under vår temadag Jämlik scen – NU på Södra Teatern i Stockholm. Tack så mycket alla deltagare, besökare och medverkande för att ni kom och bidrog med inspiration, kloka ord, stämningen och viktiga diskussioner!

Kultur- och demokratiministerns medverkan gav temadagen extra tyngd, och hennes tal uppskattades av många. I slutet av dagen intog ”Maktpanelen”, med representanter från riksdagens kulturutskott och Statens kulturråd scenen, och gav svar på vad de ser som viktigt för att nå en jämlik scen i Sverige.

Per Lodenius (c) lyfte vikten av utbildningsperspektivet:
”Det borde stå – ”möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig inom, arbeta och delta i kulturlivet ska förbättras.”

Niclas Malmberg (mp) talade om att skapa möjligheter:
”Vi måste ge förutsättningar åt alla. Alla som vill utöva ett konstnärligt uttryck ska ges förutsättningar att göra det.”

Ulrika Stuart Hamilton lyfte kulturens möjligheter:
”Jag tror att just kulturområdet och scenkonstnärer har ganska goda möjligheter att gå före, och vända det till nyfikenhet – göra något spännande av det.”


The more people try to highlight our differences the more we must fight for the fact that we are actually one and the same. The values, the principles and the rights that we all have are the same.
Sanaka Samarasinha, Chef för FN-kontoren i Belarus

Regeringen har beslutat att mänskliga rättigheter ska stärkas. Det gäller alla politikområden och jag behöver få hjälp med de prioriteringar vi behöver göra. Där spelar ShareMusic (…) som står bakom den här dagen en stor roll.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­minister


Arvsfondens filmer från dagen

Alice Bah Kuhnke pratar om delaktighet och demokrati.
Intervju med Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing Arts.

Artiklar på regeringen.se och kulturradet.se

Alice Bah Kuhnke med på temadag om demokrati och kultur.
Kulturrådet skriver om temadagen och Ulrika Stuart Hamiltons medverkan.

En fantastisk dag med Jämlik scen – NU