Social links

0390-415 08    

Vårt internationella projekt har avslutats med två dagars festival i Archangelsk.

Förberedelser till festivalen påbörjades tidigt, redan för några månader sedan eftersom det här inte var något vanligt arrangemang utan en riktig höjdpunkt i vårt projekt Kluchi 2.0. Alla deltagare från ryska och svenska sidan hade förberett artistiska nummer som ingick i konsertprogrammet för festivalen. Dessutom, under första dagen i Archangelsk, hade en gemensam workshop arrangerats som resulterade i ett uppspel – skapat unikt för festivalen. Det var även första gången en workshop i Ryssland drevs av ett internationellt team: musiker Jonas Jonasson (Sverige) samarbetade med regissören Roman Abramovskij (Kulturcollege) samt koreografer Olga Aksenova och Julia Moreva (Rehabiliteringscentret i Archangelsk).

Inspiration och kunskapsdelning

Förutom själva konserten och den gemensamma workshopen fanns det även tid att utbyta erfarenheter om inkludering och att inspireras av varandra. Vi såg föreställningen Näsan på Kulturcollege som producerades i samarbete mellan Kulturcollegestudenter och lärare samt dansare från inkluderande dansgruppen Prostor. Det var en fantastisk föreställning och vi fick njuta av högkvalitativt skådespeleri, regi, scenografi och musik!
Andra dagen började med mini-workshops ledda av de svenska och ryska projektdeltagarna. Det bjöds på workshops i bland annat dans, musik och sagoteater.

Uppmärksammad konsert

Festivalen avslutades med en lyckad konsert på det vackra kulturcentret Solombala-Art. Vi hade ett varierande och intressant program. Konserten öppnades av viceminister i Ministeriet för arbete och sociala frågor, Michail Kuzmenko, och konsul från Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg, Mårten Frankby. Vår egen Sophia Alexandersson beskrev sedan projektets bakgrund och genomförande. Därefter visade varje kommun sina nummer och koordinatorer från kommunerna intervjuades på scenen. På slutet visades uppspelet som var skapat dagen innan. Som Grand Finale sjöngs den gemensamt nyskapade sången Kluchi k serdtsu (Nycklar till hjärtat) och Lars Lööf, t.f. programchef för internationella utbildningsprogram på ICLD, avslutade festivalen med fina tackord.

Här kan du se ett nyhetsreportage om festivalen (börjar från 17 min.20 sek.)

Om projektet

Kluchi 2.0 var en fortsättning av projektet Kluchi – Keys to Creativity och pågick från april 2018 till februari 2019 med finansiering från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Deltagare från svenska sidan var lärare från Kulturskolan och daglig verksamhet för ungdomar med kognitiva funktionsvariationer i Örnsköldsviks kommun. Från ryska sidan i projektet deltog fyra kommuner i Archangelskregionen: Kargopol, Krasnoborsk, Lesjukonskoje och Velsk samt Multidisciplinära Rehabiliteringscentret för barn och Kulturcollege i Archangelsk och Nordiskt (Arktiskt) Federala Universitetet (NArFU). Målet med projektet var att stärka intresset för inkluderande konst samt uppmuntra flera professionella konstutövare att arbeta inkluderande.

Deltagare om skapandet inför festivalen:
För att skapa festivalens avslutande uppspel arbetade vi i grupper med olika konststarter. Konstnärerna målade en färgstark bild på ett stort papper, dansarna koreograferade fram en dans där var och en av dem föreställde en nyckel som föddes, öppnade dörren och så småningom förenades med andra nycklar i en nyckelknippa. Musikerna skapade en melodi till uppspelet med väldigt speciella musikinstrument. Efter repetitionen av varje enskilt fragment av föreställningen kombinerade festivalens deltagare alla dessa element i en helhet.

Deltagare om projektet:
Att vi inte hade samma språk hindrade oss inte. Det skapande estetiska uttrycket låter oss prata med varandra på lika villkor.

Deltagare om viktiga insikter:
Mötet med ShareMusics fantastiska kursledare gav mig möjlighet att på ett helt annat sätt se min plats i världen. Innan projektet trodde jag att scenkonst som skapades av personer med funktionsvariation var något mycket enkelt – något som inte tas på allvar. Nu ändras situationen – sakta men säkert.
För mig som person med funktionsvariation är det viktigaste resultatet att jag blev medvetenheten om eget ansvar, i kreativitet såsom i livet. När man begriper sin viktighet och meningsfullhet för den här världen kan man inte komma tillbaka till en tidigare oseriös uppfattning om sig själv. Punkten för ingen återvändo är nådd.

Foto: Andrej Veschagin, Georgij Druzhinin, Oleg Fediakov

Kluchi 2.0 – upplåsta dörrar till kreativitet