Social links

0390-415 08    

Kluchi 3.0 – seminarium i Archangelsk

 

Seminarium inom det internationella samarbetsprojektet Kluchi 3.0 

ShareMusic & Performing Arts och Archangelsk Multidisciplinärt Rehabilitationscenter för barn

Den 29 november 2019 hölls seminariet Utveckling av inkluderande kreativitet inom kultur som en del av det ryska-svenska projektet Kluchi 3.0. Seminariet ägde rum på Archangelsk College för kultur och konst med stöd av Kulturministeriet i Archangelskregionen.

Bland deltagarna fanns specialister från olika kulturinstitutioner i Archangelsk. Seminariet leddes av Olga Aksenova och Julia Moreva, projektkoordinatorer och ledare för den inkluderande dansgruppen Prostor. Kluchi 3.0 är den tredje fortsättningen på projektet Kluchi – Nycklar till kreativitet, där vi samarbetar med olika verksamheter från fem kommuner i Archangelskregionen. Olga och Julia har varit med oss sedan starten.

Olga och Julia
Under mötet presenterades aktuella ämnen:
  • inkludering i olika samhällsområden (svårigheter att förstå och implementera);
  • praktisk erfarenhet av den inkluderande dansgruppen Prostor och utvecklingen av inkluderande kreativitet i Archangelsk och Archangelskregionen;
  • barriärfritt kulturellt utrymme för människor med olika möjligheter: problem och perspektiv.

I slutet av seminariet fick alla deltagare broschyrer om projektaktiviteterna. Många deltagare noterade den stora betydelsen i utvecklingen av inkluderande kreativitet, personligt intresse och samarbetsvilja.

Kluchi 3.0 genomförs med stöd av ICLD.

Kluchi 3.0 – seminarium i Archangelsk