Social links

0390-415 08    

Projekt Kluchi på turné

I början av november påbörjade projekt Kluchi sin turné i Archangelsk-regionen för att sprida kunskap om konstnärligt inkluderande arbete. Workshops och seminarier arrangerades på biblioteket i byn Leshukonskoe.

Under den första dagens seminarium deltog kulturarbetare, journalister, tjänstemän från distriktsadministration och utbildningsförvaltning, medarbetare från olika verksamheter som bibliotek, sjukhus, förskola, skola och musikskola, samt personal från dagliga verksamheter och arbetsförmedlingen. En bredd av verksamheter fanns verkligen representerade!

Under den andra dagen fick barn och deras föräldrar samt specialister och volontärer prova på att skapa och improvisera tillsammans. Alla som ville fick prova på dans och rörelse. Förhoppningar finns om att en inkluderande dansgrupp ska kunna skapas i byn framöver!

Aktiviteterna leddes av Olga Aksenova från rehabiliteringscentret i Archangelsk, som koordinerar projekt Kluchi från ryska sidan.
– Deltagarna har fått möjlighet att lära sig om projektets mål och om att se hur konstnärliga idéer föds och förverkligas. De diskuterade i grupper hur man kan involvera personer med funktionsnedsättningar och hur vi kan skapa villkor för att genomföra projektet lokalt. Det blev ett bra samtal om inkludering och allas rätt att delta i kulturlivet. Många visade intresse för att samarbeta. Vi ser fram emot en fortsättning av projektet!

Projekt Kluchi på turné