Social links

0390-415 08    

Konstnärlig expedition med #sharemusiclab

Våra konstnärliga labb rullar på i full fart.

I månadsskiftet maj-juni gick startskottet för en rad konstnärliga labb som vi kommer att genomföra framöver. Labben sker i samarbete med olika scenkonstinstitutioner runtom i landet. Under labben är den konstnärliga arbetsprocessen i fokus snarare än ett färdigt resultat, vilket ger stort utrymme för skaparglädje och experimentlusta. Syftet med labben är givetvis konstnärlig utveckling, men vi sprider samtidigt kunskap om inkluderande arbete. Labben är en viktig del av vårt arbete som nationellt kunskapscenter.

#sharemusiclab GöteborgsOperan

Vi började med ett labb på GöteborgsOperan där trion Ann-Kristin Jones, Per Larsson och Joakim Ragnarsson från SHANGHAI återigen fick arbeta tillsammans under ledning av regissören Stephen Langridge. Tillsammans utforskar de vad som händer när deras olika röster möts med Monteverdis opera Orpheus som utgångspunkt. Labbet kommer att fortsätta i augusti.

#sharemusiclab Spira

På kulturhuset Spira i Jönköping fick Jönköpings Sinfonietta möta fem musiker från ShareMusic i ett fyra dagar långt labb under ledning av kompositören Nigel Osborne. Med sig hade han även violinisten Tristan Gurney från Royal Northern Sinfonia (som känns igen för er som var på våra symposier i april) och tonsättaren Tomas Hulenvik som vi ofta samarbetar med. Tillsammans skapade labbdeltagarna musikstycken som de delade med sig av till sinfoniettans kollegor i kulturhuset under labbets sista dag.


Bildgalleri från #sharemusiclab Spira, Jönköping
Konstnärlig expedition med #sharemusiclab