Social links

0390-415 08    

Kultur-X-plosion – ett resultatfyrverkeri

Under våren 2017 avslutades så Kultur-X-plosion. Göteborgs kulturskolas projekt i vilket ShareMusic varit en stor del de senaste åren.
Bakgrund

De senaste åren har vi tillsammans med Kulturskolan i Göteborg hållit workshops och seminarier i syfte att undersöka hur ShareMusics arbetssätt kan appliceras på Kulturskolans verksamhet. Målet har varit att hitta metoder för att skapa en kulturell mötesplats där alla är välkomna. Under andra halvan av 2016 utkristalliserades fyra regionprojekt och under våren har dessa nu genomförts.

En kvartett olika projekt.

De fyra delprojekten utformades av de deltagande kulturskolelärarna själva och skilde sig åt i både form och innehåll. I Östra Göteborg höll vi korta workshops en gång i veckan över nästan två månader i ämnena musikteknologi och skuggteater. Målgruppen här var en blandad grupp grund- och särskoleelever. I Väst arbetade vi med dans och film vid tre tillfällen och på Hisingen fokuserades det främst på mötet mellan olika grupper av barn och ungdomar. Nyanlända, elever från Särgymnasiet och Kulturskolan träffades och arbetade med musikteknologi, skuggteater och dans. I city valde lärarna att själva driva processen med våra workshopledare som mentorer. Fyra helt igenom olika delprojekt men med ett lyckat resultat som gemensam nämnare.

Mina kollegor och jag tittade på varandra efteråt, lyckliga och förundrade. –Vad var det som hände egentligen frågade någon. Jag vet inte, svarade jag, ShareMusic hände tror jag.

Kulturskolelärare, utvärdering

Framtiden

Projekt Kultur-X-plosion har exploderat och vi ser fram emot hur kulturskolan i Göteborg ska implementera arbetet i sin ordinarie verksamhet. Med den vilja till förändring vi mött hos både lärare och projektledare under åren är vi ganska säkra på att Kulturskolan i Göteborg och ShareMusics vägar går sida vid sida även i framtiden.

Kultur-X-plosion – ett resultatfyrverkeri