Social links

0390-415 08    

Aktuella kurser

Kurser och workshops

Här kan du ansöka till kurser och workshopdagar med ShareMusic & Performing Arts – Varmt välkommen!

Våra kurser och workshops vänder sig till dig som vill prova på olika konstformer och/eller utveckla det du redan kan. Vi vänder oss till alla – både nybörjare och erfarna, oavsett funktionsförmåga. Workshopdagarna är från 16 år. Våra aktiviteter fungerar också bra som fortbildning för alla som är intresserade av kultur, mångfald och delaktighet.

ANSÖKAN TILL KURSER

Minikurs 14-17 juni i Stockholm

Inriktning: Teater, musik och scenografi
Plats:
MosaikTeatern, Tellusgången 26, 126 37 Hägersten.
Ledarteam: Åsa Johannisson (regissör) samt ytterligare ledare som tillkommer.
Kostnad: 900 kr inklusive fika och luncher. Kursavgiften faktureras efter kursen.
Viktigt att veta: Kursen är en dagkurs, boende samt middag på kvällen står du som kursdeltagare själv för. Ansökan är inte bindande förrän du tackat ja till erbjuden kursplats.
Ansök senast 28 maj!


Helgkurs 23-25 november i Skövde

Plats: GöteborgsOperans Skövdescen, Eric Ugglas plats 1, 541 50 Skövde.
Inriktning: Film/animation och dockteater/skuggteater
Ledarteam:
Helene Berg (motion graphic designer) och Karin Styvers (skådespelare)


Människor som skrattar, spelar och dansar under kurs och workshop

Våra kurser är till för alla

  • från 18 år och uppåt. Workshopdagar från 16 år
  • med intresse för att skapa och uttrycka sig
  • nybörjare och erfarna, med olika förmågor, bakgrund och erfarenhet

Frågor?
Om du har några frågor eller vill ha en kursblankett per post, kontakta oss på 0390-415 08 eller info@sharemusic.se


Bra att veta

Vårt arbetssätt bygger på att samtliga närvarande är aktiva. Har du personliga assistenter räknar vi med att de följer med dig till kursen. De deltar på samma villkor som alla andra i grundkurserna. Det är därför bra om samma assistenter är med hela tiden. Du som kommer själv och behöver visst stöd kan ansöka om att få en kurskamrat – en annan kursdeltagare som hjälper dig.

Läs mer om våra kurser och vårt arbetssätt.

Workshops på fler platser

Vill du ha en workshopdag på din egen ort? Kontakta oss gärna så undersöker vi möjligheterna till detta!

Glada människor under en workshop med ShareMusic