Social links

0390-415 08    

Om våra kurser

Vårt arbetssätt | Att delta | Ledare | Kursutbud

ShareMusics kurser riktar sig till alla som är intresserade av dans, musik, teater och konst. Alla deltagare arbetar sida vid sida utifrån egna förutsättningar, oftast med målet att skapa en ny föreställning tillsammans. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i inkluderande sammanhang och våra aktiviteter fungerar också bra som fortbildning för olika yrkesgrupper. Våra kurser arrangeras runt om i Sverige, ofta i samarbete med olika folkhögskolor.

KURS 20151

 Vårt kursutbud sträcker sig från grund till avancerad nivå. Varje kurs får sin egen prägel genom deltagarnas kunskaper, bakgrund och dynamiken i gruppen. Det unika med våra kurser är att vi sällan arbetar med ett ”ämne” åt gången – musik, dans, teater och konst blandas. Ledarteamen varierar från kurs till kurs och sätts samman så att mixen av konstformer blir intressant.

Vi skapar förutsättningar för att alla kan delta på lika villkor. Utgångspunkten är alltid alla deltagares idéer och erfarenheter. Innehållet i arbetet varierar beroende på vilket kursteam som leder arbetet. Kurserna avslutas alltid med ett uppspel, där man får möjlighet att visa vad man har jobbat med under kursen. I samband med de veckolånga kurserna genomförs en offentlig föreställning.

Vi arbetar med olika former av teknisk utrustning, som gör det möjligt för alla att skapa. Oavsett förkunskaper eller eventuell funktionsnedsättning. Under kurserna jobbar vi mycket med övningar och improvisationer.

 Under en kurs arbetar deltagarna t.ex. med att prova nya instrument, komponera musik, skriva texter, arbeta fram rörelser och dans. Arbetet sker både i storgrupp och i mindre, valfria workshops. Kända och professionella konstnärer leder arbetet, där fokus ligger helt på det kreativa skapande tillsammans.

 Våra kursledare är musiker, tonsättare, dansare, koreografer, konstnärer, skådespelare och regissörer. Alla är aktiva på professionell nivå inom sitt konstområde. De kommer från bland annat Sverige och Storbritannien, och kursspråken är svenska och engelska med översättning. Ledarna arbetar för att utmana och stödja genom kreativa verktyg och övningar. De engagerar varje deltagare och jobbar för att alla ska hitta sitt eget uttryckssätt.
Läs mer om våra kursledare


Under en kurs får alla som deltar

 • Prova olika konstformer och kreativa uttryck
 • Gemenskap i en trygg miljö där alla är delaktiga
 • Tips & tricks från våra proffsiga kursledare
 • Träffa nya vänner
 • Ta plats på scen!

Kursen ger

 • Inspiration och kreativa intryck
 • Nya kunskaper i olika ämnen, t.ex. musikteknologi, dans och teater
 • Ökat självförtroende
 • En rolig tid med mycket skratt
 • Synen på att olikheter är en styrka
 • En kick-off till kreativt skapande hemma och på jobbet

 Våra kurser vänder sig till de som vill prova på olika konstformer, utveckla eller fördjupa sina befintliga kunskaper. Kurserna är öppna för alla från 18 år och uppåt – oavsett förkunskaper eller funktionsförmåga. Både nybörjare och erfarna. Workshopdagarna är från 16 år. Våra aktiviteter fungerar också bra som fortbildning för olika yrkesgrupper och passar de som är intresserade av kultur, mångfald och delaktighet.
Se en film om kursupplevelser hos ShareMusic

Kursutbud

Minikurs

En fyra dagars grundkurs. Minikurs fungerar både som en introduktionskurs eller för dig som har gått kurs hos oss förut, men vill gå en kortare kurs. Vi hinner med kvällskonserter, nattcafé och ett avslutande uppspel.

Allmän kurs

En veckolång grundkurs. Målet är en föreställning som vi arbetar fram under veckan och visar för publik. Under kursens gång har vi även kvällskonserter och nattcafé varje kväll. En utflykt eller fritidsaktivitet av något slag finnas också inplanerat.

Fortsättningskurs

En veckolång kurs, där tempot är något högre och mer fokus ligger på föreställningen. Du måste ha gått minst en allmän kurs innan, för att kunna få ut tillräckligt mycket av kursen.

Fördjupningskurs

Du väljer en inriktning och får koncentrera dig mer på dina egna uttryck, talanger och intresseområden. Exempel på fördjupningsämnen är musikteknologi, dans, teater. Du måste ha gått minst en av våra grundkurser tidigare.

Avancerad kurs

Sker i samarbete med en professionell ensemble. För dig som har gått minst en ShareMusic-kurs tidigare.

Workshopdagar

En dag där du får en inblick hur vi arbetar. Du får ny inspiration, träffar nya människor och gör något annorlunda under en dag! Ett perfekt tillfälle för att få veta hur en kurs fungerar. För alla från 16 år och uppåt – oavsett tidigare erfarenhet. Under dagen deltar du i olika workshops i bland annat musik, musikteknologi, dans och rörelse. Alla arbetar sida vid sida, med eller utan funktionsnedsättning.

Vårt arbetssätt bygger på att samtliga närvarande är aktiva. Därför är det bra att ev. medföljande assistenter deltar under dagen. Vill du ha en workshopdag på din egen ort? Kontakta oss gärna så undersöker vi möjligheterna till detta!