Social links

0390-415 08    

Fortbildning

Share Music’s kurser och workshops fungerar som inspirerande och effektiv fortbildning där du får utforska olika konstarter i ett gränsöverskridande arbete.

De är till för dig som är intresserad av eller arbetar med kultur, mångfald och delaktighet i något sammanhang; till exempel inom skola, folkbildning, vård och habilitering. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inkluderande. Människor med olika förutsättningar och erfarenheter får utrymme.

Du får kunskaper att använda för din egen utveckling och i ditt arbete med individer och grupper.Alla kan mötas oavsett förkunskaper och få nya perspektiv i musik, dans, teater och konst. Våra ledarteam står för den konstnärliga kvalitén. Alla är yrkesverksamma inom sin konstart på både svenska och internationella scener.

Fortbildning hos Share Music ger dig:

  • En ökad kunskap om inkluderande arbete
  • Konkreta övningar och goda exempel – ett nytt ”tänk”.
  • Chansen att uppleva de möjligheter som olikheter och
    likheter innebär i kreativt arbete

Utformning och innehåll kan ske enligt önskemål och beroende på sammanhang. Kontakta oss för kostnadsuppgift.

Workshop - ShareMusic & Performing Arts