Social links

0390-415 08    

Music without Barriers

Seminarium i S:t Petersburg

Den 18 oktober medverkade vår projektkoordinator Eugenia Granat i ett avslutande seminarium i S:t Petersburg, Ryssland, för projektet Music Without Barriers. Seminariet var en del av konferensen ХХV International Women’s Conference ”East and West Meet in Saint Petersburg” som organiserades av S:t Petersburg Social and Economic Institute, med stöd av stadsregeringen och Kvinnoalliansen i Ryssland. Eugenia presenterade ShareMusics arbete i stort, men fokuserade på de projekt som vi har i Ryssland just nu – Kluchi 3.0 som är ett tredje uppföljningsprojekt i samarbete med en svensk kommun och fem kommuner i nordvästra Ryssland, och utbildningsprojektet ObRaz som sker i samarbete med läroverk i Ryssland och Belarus. Eugenia var även moderator för hela seminariet.

Music without Barriers syftar till att öka möjligheterna för barn och unga med funktionsnedsättning att integreras mer jämlikt i samhället genom musik. Det sker genom samarbete mellan organisationer inom Östersjöområdet som verkar inom relevanta sektorer och spridning av projektets resultat till ett vidare nätverk inom inkluderande utbildning och kulturevenemang. Projektet har sammanfört organisationer från Ryssland, Finland, Polen, Lettland och Sverige. ShareMusic & Performing Arts är en av dessa projektpartners, Kvinnoalliansen i Ryssland är projektägare. Projektet har varit oerhört lyckat och har beviljats ett uppföljningsprojekt med fortsatt finansiering från Nordiska ministerrådet.

”Det var ett väldigt lyckat projekt och seminariet blev mycket uppskattat. Det som var extra roligt för mig, var att det var många som hade sett mitt webbinarium i november 2018 och nu kom till seminariet för att de ville höra mer om ShareMusic. En del stannade kvar efteråt och ställde ännu fler frågor. Jag hade även med mig några surfplattor och kunde demonstrera lite musikteknologi för publiken. Några nya kontakter har också knutits, så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer framöver!”

Eugenia Granat, projektkoordinator ShareMusic.

Music without Barriers