Social links

0390-415 08    

Nytt projekt – Initium

ShareMusic & Performing Arts har fått stöd av Arvsfonden för projektet Initium

Initium ska bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten. I konstnärliga labb på de fyra scenkonstinstitutionerna NorrlandsOperan, GöteborgsOperan, Smålands Musik & Teater samt Västerås Sinfonietta kommer upphovspersoner och utövare att tillsammans med personal från institutionerna få utveckla ett inkluderande arbetssätt i praktiken.

Målet är en metod som ger scenkonstinstitutioner verktyg för att arbeta inkluderande. I projektet utvecklas även ett mentorsprogram där presumtiva upphovspersoner med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär med stöd av etablerade tonsättare, koreografer och regissörer. Genom mentorsträffar och de konstnärliga labben möter målgruppen olika kompetenser och konstnärliga verk produceras. Efter projektet slut kommer resultaten att tas om hand av de medverkande organisationerna och användas i ordinarie verksamhet. Den fortsatta förvaltningen, utvecklingen och spridningen sker inom ramen för det nya nationella kunskapscentrum som ShareMusic kommer att utgöra.

Initium genomförs av ShareMusic & Performing Arts med stöd från Arvsfonden.
Nytt projekt – Initium