Social links

0390-415 08    

ObRaz – Unikt samarbete med Belarus och Ryssland

Vårt nya projekt ObRaz

För första gången sammanför vi våra partners i Belarus och nordvästra Ryssland i ett nytt projekt som startades i maj i år:
ObRaz – utbildning och utveckling av inkluderande konst.

Våra samarbetspartners är Institutet för inkluderande utbildning vid M. Tank pedagogiska universitetet och Institutet för fortbildning och omskolning vid Universitetet för kultur och konst i Minsk samt Nordiska (Arktiska) federala universitetet uppkallat efter M. V. Lomonosov och College för kultur och konst i Archangelsk. Målet med det tvååriga projektet är att skapa nya utbildningsprogram och moduler för fortbildning och avancerad utbildning hos partnerinstitutionerna. Vi ska även starta ett formellt närverk för kapacitetsutveckling inom inkluderande konst i Sverige, Belarus och Ryssland.

I mitten av maj åkte vi till S:t Petersburg och träffade representanter från de fyra utbildningsinstitutionerna för ett uppstartsmöte. Det blev en mycket intensiv dag med planering av aktiviteter och kreativa diskussioner om projektets innehåll. Det fortsatta arbetet kommer att ske i form av seminarier, praktiska workshops, kurser och studiebesök till varandras verksamheter.

Tidigare har vi i samarbete med M. Tank universitetet utvecklat en fristående kurs om inkluderande kreativitet för universitetets studenter. Det nya projektet bygger på denna framgångsrika erfarenhet, men vi tar nu ett steg till och lyfter samarbetet med utbildningsinstitutionerna i Belarus och Ryssland till en helt ny nivå. Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet.

Namnet ObRaz är en ordlek med inledningen av ordet obrazovanije (utbildning) och razvitije (utveckling). Men obraz är även ett eget ord som betyder ungefär bild eller avbild.

Uppstartsmöte för ObRaz i S:t Petersburg. Eugenia Granat och Natallia Pettersson från ShareMusic (till vänster) tillsammans med representanter från våra samarbetspartners.
Hela projektgruppen tillsammans med Mårten Frankby, konsul på Sveriges Generalkonsulat i S:t Petersburg.
ObRaz – Unikt samarbete med Belarus och Ryssland