Social links

0390-415 08    

ObRaz – en lyckad uppstart i Minsk

ObRaz – en lyckad uppstart i Minsk

Nu har vårt projekt ObRaz tagit fart på riktigt! De första projektaktiviteterna har genomförts i Minsk, nästa stopp är Archangelsk 2020.

Våra dagar i Minsk i slutet av november var fulla av reflektion, samtal och inspiration! Under första dagen hade vi ett offentligt seminarium om inkludering som tillgång till kreativitet för alla. Vi träffade en varierad och nyfiken publik som bestod av representanter från högskolor med kulturprofil, musik- och konstskolor, museer, kulturhus, dagliga verksamheter, lärare och musiker.

Nya intryck och uttryck

Seminariet bjöd på föreläsningar, praktiska workshops och panelsamtal. Tillsammans med koreografen Micaela Lothigius och tonsättaren och musikern Mike Fry, berättade verksamhetschef Sophia Alexandersson om hur ShareMusic arbetar för allas rätt till konstnärligt uttryck. Natallia Selitskaja och Nadejda Usowa från Nationella konstmuseet i Minsk presenterade deras arbete med inkludering. De nämnde bland annat att ShareMusics inkluderande konstnärliga labb, projektet IncArtLab som avslutades förra året, har spelat en viktig roll i utvecklingen hos dem. Konstnären Vasilj Zenko, som under projektet utvecklade sitt arbete med taktila tavlor, berättade om sitt samarbete med den synskadade musikläraren Maria Rudko. Några av deltagarna från ShareMusics labb i Belarus delade också med sig av sina upplevelser, vilket gav ett värdefullt perspektiv. Kirill Ouspensky från Estetiska fakulteten på M. Tank pedagogiska universitetet fanns också på plats och föreläste om sin erfarenhet av inkludering som professionell musikutövare och lärare.

Våra workshops med Mike och Micaela blev särskilt uppskattade av publiken. Tillsammans med Micaela utforskade deltagarna temat Vatten i rörelse, medan Mike överraskade alla med sitt sätt att spela musik med olika appar, en stol och till och med växter!

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med Sophia Alexandersson, Ivan Goloburda, konsult på förvaltningen för institutioner för kultur och folkkonst, Kulturministeriet, docent Vera Khitruk, direktör för Institutet för inkluderande utbildning på M. Tank pedagogiska universitetet och doktor i pedagogiska vetenskaper, docent Iryna Laptionok, direktör för Institutet för avancerade studier och omskolning av personal vid Universitetet för kultur och konst och licentiat i filologiska vetenskaper. Hon är även professor vid Institutionen för kulturstudier och psykologiska och pedagogiska discipliner. Diskussionen handlade om de medverkandes framtidsvision om inkludering och hur man ska uppnå den.

Inkludering betyder tillit

Andra och tredje dagen ägnades åt arbete med en fokusgrupp med representanter från M. Tank pedagogiska universitetet, Institutet för fortbildning och omskolning vid Universitetet för kultur och konst, samt deltagare från museer och musikskolor. Alla har de sin egen roll i projektet – någon ska arbeta med att främja och implementera inkluderande grupper, en annan ska skapa nya utbildningsprogram och moduler för fortbildning och avancerad utbildning hos partnerinstitutionerna.

Under ledning av Sophia, Mike och Micaela funderade och diskuterade deltagarna vad inkludering innebär och hur de kan uppnå inkludering genom sitt arbete. Dessutom fick de testa olika rörelse- och musikövningar. Först gjorde de övningarna med varandra, och sedan på en daglig verksamhet tillsammans med personer med funktionsnedsättning. På så vis levandegjordes några av de ord som gruppen beskrev inkludering med dagen innan och orden fick samtidigt mycket starkare mening. Till exempel, i en övning där en deltagare skulle blunda och följa en annan deltagare i ett par, blev ordet ”tillit” en självklarhet. En av deltagarna summerade dagen väldigt fint:

Inkludering är att kunna anpassa sig till varandra och lära sig att lita på varandra. När vi har lärt oss det, kommer vi att uppleva frihet.

En kvinna blundar och håller handen ovanpå en annan kvinnas hand. Den andra kvinnan leder den första.
Foto: Urij Gershanovich
Nästa steg

Till våra seminarier och workshops kom också två representanter från Ryssland – från Nordiska (Arktiska) federala universitetet uppkallat efter M. V. Lomonosov och från Kulturcollege i Archangelsk. De medverkade under dagarna i Minsk för inspiration och för att själva få uppleva arbetet. Något de sedan kan ta vidare i sina förberedelser inför nästkommande seminarier och workshops som ska arrangeras i februari 2020 i Archangelsk.

Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet

Flera röster från medverkande:

Möten som dessa är otroligt inspirerande och motiverande.
Natallia Selitskaja från Nationella konstmuseet i Minsk

I några dagar nu har jag varit överväldigad av känslor och tankar. Vad har det här seminariet handlat om? Det handlade om att människor sedan urminnes tider har samlats för att skapa tillsammans: musik, dans, uppträdanden och mycket mer, konst är helt enkelt ett av de mest naturliga sätt att sammanföra människor.
Hanna Vepreva, samordnare för projektet ObRaz från Institutet för inkluderande utbildning på M. Tank pedagogiska universitetet

ObRaz – en lyckad uppstart i Minsk