Social links

0390-415 08    

Om oss

verksamhet, spridning och bakgrund

ShareMusic & Performing Arts - verksamhet

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar med konstnärlig utveckling och innovativ scenkonst. Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

Konstnärlig utveckling

Vi arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar banbrytande föreställningar och startar konstnärliga processer. Vi inspirerar i föreläsningar, utbildar genom workshops och genomför samarbetsprojekt över hela Sverige och internationellt.

Vi arbetar med konstnärliga processer där många är med och tillför. Hos oss möts människor med olika förmågor, erfarenheter och bakgrund, för att tillsammans skapa och utveckla sin potential. Vi arbetar för inkludering och ett samhälle där alla kan ta plats, synas och verka.


ShareMusic arbetar för en jämlik scen

ShareMusics verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. Vi arbetar rättighetsbaserat, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som berör kultur, arbete och utbildning. Vårt samhällsengagemang är starkt och vi strävar mot ett hållbart samhälle. Vi tror på alla människors inneboende kapacitet och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Tillgänglighet och delaktighet är grunden – scenkonsten är verktyget för att uppnå detta.

I vårt arbete med opinionsbildning strävar vi för att uppnå en jämlik scen. Vi vill vidga scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kulturområdet.


ShareMusics arbete med de globala utvecklingsmålenShareMusic och de globala målen

Vårt arbete knyter tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Det gäller särskilt Mål 4: God utbildning för alla samt Mål 10: Minskad ojämlikhet.
Läs mer om ShareMusic och de globala målen.


Föreställningar

Föreställningarna skapas från grunden, med nytt material, under ledning av professionella konstutövare. Med föreställningarna vill vi nå en bred publik och bidra till att förändra samhällsnormer kring funktionsförmåga, konstnärliga uttryck och vem som får ta plats på scen.

Vi har gjort små och stora föreställningar runt om i landet och internationellt. Med föreställningarna Gryning i Galamanta och Hi-Hat Xpres har vi turnerat i Sverige och till Ryssland, Nordirland, Polen och England. Våra verk har recenserats i The Times och visats i SVT.


Kurser och utbildningar

Våra kurser sträcker sig från grund till avancerad nivå – där alla arbetar sida vid sida, proffs som nybörjare. I arbetet används olika konstformer och innovativ teknik för ökat deltagande. Vi genomför utbildningar för informationsspridare samt workshopassistenter inom dans och musikteknologi.


Kunskapsförmedling

Vi erbjuder en plattform för kunskapsutbyte och arrangerar workshops, seminarier och föreläsningar. Vi anlitas ofta på uppdrag av olika aktörer. Vi brinner för att dela med oss av våra unika kunskaper och vårt arbetssätt.


Globala och lokala sammanhang

Internationell verksamhet har präglat ShareMusic & Performing Arts från start. Vi har drivit projekt i bland annat Ryssland, Albanien, Island, Belarus och Ukraina tillsammans med olika partners. Vårt nätverk växer ständigt och vi har väl upparbetade kontakter globalt inom kultur, forskning, utbildning och andra sektorer.

Genom åren har vi arrangerat kurser och aktiviteter i 12 län och regioner och våra deltagare har kommit från 94 av landets 290 kommuner. Vi har arrangerat aktiviteter internationellt i fyra länder och haft kursdeltagare från 10 länder.


Om organisationen

Den allra första ShareMusic-kursen genomfördes 2002. Sedan 2003 drivs verksamheten av den ideella föreningen ShareMusic & Performing Arts (tidigare Share Music Sweden) som är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.

Verksamheten finansieras genom offentliga medel, projektstöd samt egna intäkter.
ShareMusic & Performing Arts erhåller stöd från Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Läs ShareMusic’s senaste verksamhetsberättelse.


Utmärkelser

  • 2010 vann ShareMusic ett internationellt pris, en Ability Media International Award i dans och beskrevs som ”ett exceptionellt och kreativt lysande företag”.
  • 2013 vann vår verksamhetschef Sophia Alexandersson Visa vägen-priset som Årets Eldsjäl i Götaland.
  • 2014 utsågs ShareMusic till Årets Företag i Gränna av Gränna Näringslivsförening.

Bakgrund

1995 deltog nuvarande verksamhetschef Sophia Alexandersson i en ShareMusic-kurs i Wales och blev oerhört fascinerad av konceptet. Några år senare blev hon tillfrågad att arrangera en kurs i Sverige. 2002 var hon projektledare för den första kursen i Sverige, som blev en oväntat stor succé.

ShareMusic-konceptet kommer ursprungligen från Storbritannien där läkaren Michael Swallow startade verksamheten 1986. Swallow hade i sin yrkesvardag sett ett behov av musikaktiviteter för unga personer med funktionsnedsättning när de slutade sin skolgång. Det brittiska Share Music startade på Share Center i Lisnaskea på Nordirland, som även bidrog med namnet till verksamheten. Konceptet spreds över hela Storbritannien, men idag finns endast regional verksamhet kvar i England. Efter starten 2002 i Sverige, bildades den ideella föreningen Share Music Sweden i mars 2003, juridiskt fristående från den brittiska verksamheten. 2016 bytte föreningen namn till ShareMusic & Performing Arts.