Social links

0390-415 08    

Om oss

verksamhet, spridning och bakgrund

ShareMusic & Performing Arts - verksamhet

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Verksamheten är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med konstnärliga institutioner och organisationer, kulturskapare och konstnärer samt utbildare på alla nivåer. Det är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela konst- och kulturområdet. ShareMusic erbjuder samarbete, utbildning och kompetensutveckling som anpassas efter behov och önskemål.

Alla människors lika värde

Allt arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet knyter även tydligt an till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.


Organisationen

ShareMusic har huvudkansli i Gränna och kontor finns även i Malmö och Göteborg. I arbetet med att etablera det nationella kunskapscentret har ett internationellt akademiskt råd bildats för att säkerställa att arbetet även förankras vetenskapligt. ShareMusic är verksamma runtom i hela Sverige och samarbetar aktivt med partners i Belarus, Ryssland, Tyskland, Irland och Storbritannien. Läs ShareMusic’s senaste verksamhetsberättelse.


Konstnärlig utveckling genom inkludering

Hos ShareMusic får det konstnärliga uttrycket utmanas och utvecklas. För att bereda väg för utvecklingen, sker arbetet ofta tvärkonstnärligt i samskapande processer där personer med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförutsättningar möts. Arbetsformerna är bland annat konstnärliga labb, samarbets- och forskningsprojekt, föreläsningar, scenkonstproduktioner, kurser, workshops och andra typer av fortbildning och kompetensutveckling.


ShareMusics arbete med de globala utvecklingsmålenShareMusic och de globala målen

Vårt arbete knyter tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Det gäller särskilt Mål 4: God utbildning för alla samt Mål 10: Minskad ojämlikhet.
Läs mer om ShareMusic och de globala målen.