Social links

0390-415 08    

Föreningen

Styrelse, finansiering och stadgar

ShareMusic & Performing Arts är en nationell och ideell förening, som är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden. Den första kursen hölls 2002 och föreningen bildades i mars 2003. Share Music har utvecklats med stöd från bland annat Kulturrådet, Arvsfonden och Västra Götalandsregionen.
Läs ShareMusic’s senaste verksamhetsberättelse.

Styrelse | Finansiering Stadgar (pdf) | Verksamhetsberättelser och planer


Styrelse

Magnus Berntsson

Ordförande
Magnus Berntsson
Göteborg

Ordförande i regionfullmäktige i Västra Götaland samt President of European Regions (AER). Tidigare förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet samt innehaft presidieposter i tre olika hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götaland.

Magnus menar att ShareMusic, inom scenkonstområdet, har ett mycket viktigt demokratiskt uppdrag; att ta tillvara på alla människors inneboende kapacitet och han vill därför delta i samhällsdebatten samt utveckla verksamheten till att bli en ännu mer attraktiv samarbetspartner för sociala investeringar.


Mats Andersson

Ledamot
Mats Andersson
Göteborg

Mats är programchef på GöteborgsOperan och har funnits i operans ledning under mer än 20 år i olika positioner, inte minst som projektledare för stora projekt. Han är ursprungligen civilingenjör och arbetar idag med strategiska frågor och har initierat och utvecklat operans projektorganisation.

Inom ShareMusic & Performing Arts hoppas Mats kunna bidra med erfarenheter från stora projekt och från den stora kulturorganisationen.


Alf Österdahl

Ledamot
Alf Österdahl
Gränna

Alf var tidigare Internationell chef vid Region Jönköpings län och innan dess gymnasiechef och folkhögskolerektor. Alf har varit med och startat skolavdelningar i både USA och Latinamerika. Bland övrigt internationellt arbete märks uppdrag för SIDA i Afrika. Under flera år studierektor vid Kursverksamhetens folkhögskola på Visingsö som då hade avdelningar i England, Frankrike, Tyskland, Spanien och Ryssland. Ledamot i styrelsen för SVF, Jönköping.

Genom sin breda internationella erfarenhet hoppas Alf kunna tillföra kompetens som kan vara till gagn för ShareMusics positiva utveckling.


Evert Svenningsson 

Hedersordförande
Evert Svenningsson
Partille

Var ordförande i föreningen mellan 2003-2012.

Susanne Spicar

Ledamot
Susanne Spicar
Göteborg

Susanne är rådgivare inom PR och varumärke på kommunikationsbyrån Solberg. Hon har lång erfarenhet som journalist och chef inom media.

Susanne är medlem i den sceniska kören Rabalder, vars produktioner ibland jämförs med nycirkus för förmågan att fylla scenrummet med många olika konstnärliga uttryck. Hon är också styrelseledamot i Nordiska Akvarellmuseet.

Susanne vill arbeta för att ge ShareMusic en stark röst inom scenkonsten.


Svante Runnqvist

Ledamot
Svante Runnquist
Vallda

Svante Runnquist har bred erfarenhet av fordonsindustrin efter 25 år på Volvo Personvagnar bl.a. som Europachef och VD för Volvo Deutschland. Därefter VD och delägare i VSM Group AB (Husqvarna Viking och Pfaff symaskiner) 1997- 2005. Sedan dess är Svante verksam som affärsängel med ett flertal styrelseuppdrag i mindre bolag.

Inom ShareMusic vill Svante, med sin erfarenhet från näringslivet, bidra till att vidareutveckla verksamheten med speciellt fokus på att förtydliga framtida strategi och skapa en stabil ekonomisk grund.


Ewa Pihl KrabbeLedamot
Ewa Pihl Krabbe
Kristianstad

Ewa har flera uppdrag som ordförande i Region Skåne; i Habiliterings- och hjälpmedels-nämnden, Handikappberedningen och Valberedningen samt är ledamot i Regionfullmäktige. Ewa är också vice ordförande i MO Gård AB (hon arbetar med dövblinda över hela landet) och ledamot i styrelsen för Furuboda folkhögskola. Leg. psykolog till professionen.

Allas lika värde är en ledstjärna för Ewa liksom möjligheten att få vara delaktig i samhällsliv, arbete, konst och kultur. ShareMusic ger unika möjligheter för den enskilde personen med funktionsnedsättning att få deltaga och utvecklas med sina speciella intressen inom scenkonst.


Styrelseledamot i ShareMusic, Eva BrobergLedamot
Eva Broberg
Stockholm

Eva är verksamhetsutvecklare för det nystartade Konsthuset i Farsta, som är ett interdiciplinärt produktionshus för scenkonst och bildkonst. Hon har en lång erfarenhet av curating och programläggning främst inom scenkonst på bl.a. Dansens Hus och Kulturhuset Stadsteatern. Hon har även arbetat på Kulturrådet och suttit med i styrelsen i flera internationella scenkonstnätverk.

Eva vill bidra med sin kompetens kring internationella nätverk, nationella samarbeten och verka för att ShareMusics verksamhet fortsätter att ta plats.

 


Verksamhetsplaner