Social links

0390-415 08    

Föreningen

Styrelse, finansiering och stadgar

ShareMusic & Performing Arts är en nationell och ideell förening, som är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden. Den första kursen hölls 2002 och föreningen bildades i mars 2003. Share Music har utvecklats med stöd från bland annat Kulturrådet, Arvsfonden och Västra Götalandsregionen.
Läs ShareMusic’s senaste verksamhetsberättelse.

Styrelse | Finansiering ShareMusic & Performing Arts stadgar | Verksamhetsberättelser och planer


Styrelse

Magnus Berntsson

Ordförande
Magnus Berntsson
Göteborg

Vice ordförande i regionfullmäktige i Västra Götaland, ordförande i Film i Väst AB samt Vice President Treasurer Assembly of European Regions (AER). Tidigare förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet samt innehaft presidieposter i tre olika hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götaland.

Magnus menar att Share Music, inom scenkonstområdet, har ett mycket viktigt demokratiskt uppdrag; att ta tillvara på alla människors inneboende kapacitet och han vill därför delta i samhällsdebatten samt utveckla verksamheten till att bli en ännu mer attraktiv samarbetspartner för sociala investeringar.


Mats Andersson

Ledamot
Mats Andersson
Göteborg

Mats är programchef på GöteborgsOperan och har funnits i operans ledning under mer än 20 år i olika positioner, inte minst som projektledare för stora projekt. Han är ursprungligen civilingenjör och arbetar idag med strategiska frågor och har initierat och utvecklat operans projektorganisation.

Inom ShareMusic & Performing Arts hoppas Mats kunna bidra med erfarenheter från stora projekt och från den stora kulturorganisationen.


Alf Österdahl

Ledamot
Alf Österdahl
Gränna

Tidigare gymnasiechef och folkhögskolerektor. Alf har varit med och startat skolavdelningar i både USA och Latinamerika. Bland övrigt internationellt arbete märks uppdrag för SIDA i Afrika. Under flera år studierektor vid Kursverksamhetens folkhögskola på Visingsö som då hade avdelningar i England, Frankrike, Tyskland, Spanien och Ryssland. Idag är Alf Internationell chef vid Region Jönköpings län. Ledamot  i styrelsen för SVF, Jönköping. Genom sin breda internationella erfarenhet hoppas Alf kunna tillföra kompetens som kan vara till gagn för Share Musics positiva utveckling.


Evert Svenningsson 

Hedersordförande
Evert Svenningsson
Partille

Var ordförande i föreningen mellan 2003-2012.

Maria Rydén

Vice ordförande
Maria Rydén
Stockholm

Maria Rydén har under hela sitt yrkesliv arbetat med dans. Först som utövare och därefter som Norrbottens länsdanskonsulent, grundare av Barentsområdets danssamarbete och som chef för Norrbottens läns utvecklingscentrum för dans; Dans i Nord.  Hon har tidigare varit ledamot av bl.a. Danshögskolans styrelse och Statens Kulturråds referensgrupp för mångkultur.

Nu är hon verksamhetsledare för KulturKraft Stockholm. Hon brinner för gränslösa möten och konst sprungen ur olika livsvillkor.


Susanne Spicar

Ledamot
Susanne Spicar
Göteborg

Susanne är rådgivare inom PR och varumärke på kommunikationsbyrån Solberg. Hon har lång erfarenhet som journalist och chef inom media.

Susanne är medlem i den sceniska kören Rabalder, vars produktioner ibland jämförs med nycirkus för förmågan att fylla scenrummet med många olika konstnärliga uttryck. Hon är också styrelseledamot i Nordiska Akvarellmuseet.

Susanne vill arbeta för att ge Share Music en stark röst inom scenkonsten.


Svante Runnqvist

Ledamot
Svante Runnquist
Vallda

Svante Runnquist har bred erfarenhet av fordonsindustrin efter 25 år på Volvo Personvagnar bl.a. som Europachef och VD för Volvo Deutschland. Därefter VD och delägare i VSM Group AB (Husqvarna Viking och Pfaff symaskiner) 1997- 2005. Sedan dess är Svante verksam som affärsängel med ett flertal styrelseuppdrag i mindre bolag.

Inom Share Music vill Svante, med sin erfarenhet från näringslivet, bidra till att vidareutveckla verksamheten med speciellt fokus på att förtydliga framtida strategi och skapa en stabil ekonomisk grund.


Ewa Pihl KrabbeLedamot
Ewa Pihl Krabbe
Kristianstad


 


Verksamhetsplaner