Social links

0390-415 08    

Kontakt

Huvudkontor ShareMusic i Gränna
Postadress
ShareMusic & Performing Arts
Box 56, 563 22 Gränna

Besöksadress
Hallska Gården, Brahegatan 35, Gränna

Telefon och E-post
0390-415 08  |  info@sharemusic.se

ShareMusic i Västra Götaland
Eugenia Granat

Telefon och E-post
079-347 78 21 | eugenia@sharemusic.se

ShareMusic i Skåne
Jan Hansen

Telefon och E-post
0709-11 62 88 | jan@sharemusic.se

Besöksadress
Mitt Studio/Mitt Möllan, Bangatan 3, 214 26 Malmö

Kansli