Social links

0390-415 08    

Onlinepremiär för Elefantöra och Gageego!

Filminspelning pågår i rymlig fabrikslokal. Mystiskt motljus och rök. Siluetter av människor syns en bit bort. Till höger siluetten av en bil av äldre modell.

Elefantöra och Gageego! – live, inspelat, tillsammans och på distans. Premiär online torsdag 3 september kl. 12.00 på Kulturfesten som arrangeras av Region Jönköpings län. Kulturfesten pågår 2–4 september på www.Kulturfesten.nu.

Vi vill ge er ett tillfälle att blicka framåt. Reflektera över nya idéer – nya förhållningssätt till traditionellt och otraditionellt musicerande. Eller bara ett tillfälle att lyssna och häpna över vad musikaliska människor alltid gör vid slutet av dagen – oavsett omständigheter: Musik.

Hösten 2019 kontaktades ShareMusic & Performing Arts av Lyckå kammarmusikfestival. De ville bjuda in vår inkluderande ensemble Elefantöra att medverka i festivalen tillsammans med Gageego! När vi började att diskutera programinnehåll fick vi frågan om vi inte kunde spela något av Beethoven eftersom festivalen 2020 skulle handla en del om Beethovens 250-årsjubileum. Vi skickade frågan vidare till ensemblerna och cellisten Giacomo Torlontano erbjöd sig att spela en sonat för cello och piano tillsammans med pianisten Mikael Kjellgren. Resultatet blev att olika konstellationer med medlemmar ur ensemblerna Elefantöra och Gageego! tillsammans spelar Ludwig van Beethovens Sonat för cello och piano Op 5, nr 2 i g-moll.

Sedan kom Corona. Sats 1 och 2 spelas, som vanligt, av cello och piano. Det praktiska arbetet med sats nr 3 förändrades grundläggande av coronapandemin när det inte längre var möjligt att ses och arbeta i samma rum. Giacomo och Mikael spelade in Beethovens musik på distans. Sedan delade de det inspelade materialet med Joel Mansour och Evelina Larsson från Elefantöra. Gusten Aldenklint, även han medlem i Elefantöra, samordnade arbetet och fungerade som kurator. Musikerna har, genom att växelvis skicka ljudfiler de spelat in till varandra, skapat en egen remix av sonatens 3:e sats och under Kulturfesten kommer de att framföra den live tillsammans med Gageegos! percussionist Jonas Larsson. Sats 3 filtrerades genom elektroniska instrument av Elefantöra och de spelar på ekon, fragment och musikaliska skärvor som extraherats från stycket.

Resultatet av de två ensemblernas samskapande får premiär online under Kulturfesten! Det blir ett möte mellan gammalt och nytt. Ett spel kring från- och närvaro. Ett unikt stycke musik och en ögonblicksbild som i pandemins tid vill väcka tankar kring vårt beroende av andra och hur vi plötsligt hanterar avstånd och frånvaro i konstutövandet. Cellisten spelar ensam i Italien, där han är isolerad. Pianisten spelar tillsammans med honom i en kyrka. Elefantöra och Jonas Larsson från Gageego! spelar tillsammans i en fabrikslokal.

Se framträdandet här. Premiären sker 3 september kl. 12.00 och finns tillgängligt t o m 18 september.
I samverkan med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande samt Gnosjö kommun, Gnosjö Missionskyrka och Göhlins. Filmfoto: Meza Verde films.

I en tid då arrangemang, utställningar och evenemang ställs in, och möten mellan människor är en utmaning, behövs nya mötesplatser för att skapa och uppleva konst och kultur. Det är bakgrunden till Kulturfesten, som arrangeras av Region Jönköpings län 2-4 september 2020 tillsammans med länets alla kommuner och länets fria professionella kulturliv. Via kulturfesten.nu kan alla invånare kostnadsfritt uppleva konst- och kulturupplevelser från ett stort antal av länets professionella kulturutövare.

Kulturfestens hemsida.

Medverkande 

GAGEEGO! 

Mikael Kjellgren f 1966 
Mikael har sedan 1992 varit professionellt verksam som pianist vid både GSO och GöteborgsOperan. Han har sedan början av 2000-talet även undervisat i musikalisk instudering vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och är sedan 2011 universitetslektor. Under hela sin karriär har han arbetat flitigt som kammarmusiker och ackompanjatör. 

Jonas Larsson f 1968 
Grundade 1995 Gageego!ensemblen.  Jonas har sedan dess gjort sig känd som en stor drivkraft och förkämpe för ny konstmusik i Sverige. Han är idag en av den svenska konstmusikscenens mest namnkunniga percussionister. 

Giacomo Torlontano f 1989 
Giacomo har varit professionellt verksam som cellist i orkestersammanhang sedan 2010. Han har arbetat i orkestrar i Finland, Italien och Sverige. Sedan 2018 är han också verksam som medlem i Gageego!.  

ELEFANTÖRA 

Evelina Larsson f 1990
Evelina är aktiv i Teater Kattma i Göteborg och varit professionellt verksam som musiker i ensemblen Elefantöra sedan 2018. 

Gusten Aldenklint f 1988
Gusten har varit professionellt verksam som frilansmusiker, kompositör, ljuddesigner och producent. Har arbetat med Elefantöra sedan 2019 som musiker och ljudtekniker. 

Joel Mansour f 1993
Joel har arbetat som frilansmusiker, DJ och ljudtekniker sedan 2012. Har varit professionellt verksam som musiker i ensemblen Elefantöra sedan 2017. 

Onlinepremiär för Elefantöra och Gageego!