Social links

0390-415 08    

PM – Pressträff på isbrytaren Oden

Inbjudan till pressträff: Polar på scen är ett nytt projekt där ambitionen är att föra samman kulturarv, miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck. Projektet är tänkt att aktualisera frågeställningar som har sin utgångspunkt i Andrées polarexpedition 1897. Vilka fynd från den expeditionen har relevans idag? Miljöaspekter? Dagens forskning? 

Projektet ska utmynna i ett sceniskt verk (prel. 2018), en utställning på Grenna Museum samt pedagogiskt material. Ambitionen är också att skapa nätverk mellan skolklasser i de olika länderna.

Det är ett samarbete med Grenna Museum, Iceland Academy of the Arts, Svalbards Museum och Early Intervention Center, Ryssland.

I projektets ledningsgrupp finns Share Musics verksamhetschef Sophia Alexandersson, chefen för Grenna Museum Håkan Joriksson, och Åsa Johannisson, lektor vid Dans- och Cirkushögskolan och konstnärlig ledare för Cirkus i Glasriket, som kommer att regissera det sceniska verket.

Åsa Johannisson nu har fått plats på sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen. Den 26 maj 2016 arrangeras det en pressträff på isbrytaren Oden i Helsingborgs hamn inför denna expedition, där Åsa kommer att delta.

Inbjudan till pressträffen finns här: http://www.mynewsdesk.com/se/polarforskningssekretariatet/pressreleases/presstraeff-paa-isbrytaren-oden-1412664

PM – Pressträff på isbrytaren Oden