Social links

0390-415 08    

Intervju med regissör Åsa Johannisson om konst och forskning

Intervju med Åsa Johannisson på isbrytaren Oden

Åsa kommer att delta i expeditionen Arctic Ocean 2016 inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram. Under sex veckor får hon chansen att undersöka och kritiskt reflektera över tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning.

Hennes erfarenheter och reflektioner kommer att ingå i Polar på scen-projektet, ett samarbete med mellan ShareMusic & Performing Arts, Grenna Museum, Biologiska Institutionen Göteborg, Konstnärliga Akademin på Island, Svalbards Museum och regissören Åsa Johannisson. Projektet ska utmynna i ett sceniskt verk för orkester och scenensemble, en utställning och utbildningsprogram.

#polaronstage

#ArcticOcean2016

Se intervjun med Åsa Johannisson ombord isbrytaren Oden (Helsingborg, maj 2016)

Intervju med regissör Åsa Johannisson om konst och forskning