Social links

0390-415 08    
Algen Nitzschia lecontei - Polar på scen

Ambitionen med Polar på scen är att föra samman kulturarv, miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck.

Polar på scen