Social links

0390-415 08    

Polarforsknings- sekretariatet visar intresse

I projektet Polar på scen, undersöks och möts konst och forskning under en spännande polarexpedition. Åsa Johannisson, regissör och konstnär har nämligen utsetts av Polarforskningssekretariatet som deltagare i sommarens polarexpedition Arctic Ocean 2016, inom ramen för konstnärsprogrammet.

polar_logoSyftet med Polar på scen projektet är att undersöka och kritiskt reflektera över tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning. Vad uppstår i mötet mellan konst och marinbiologi? Vad uppstår i samtalet mellan konstnären och biologen när de är utelämnade till varandra ute på ishavet? Resan ska mynna ut i en kommande scenkonstproduktion, Polar på scen.

Polarforskningssekretariatets utnämnande av Åsa Johannisson som deltagare till konstnärsprogrammet visar att ShareMusics arbete med Polar på scen är högaktuellt. Sedan 1988 erbjuds konstnärer att delta i expeditioner. Läs mer om varför det är viktigt för forskning och konst att mötas och vilka konstnärer som redan har deltagit i programmet.

Om konstnärsprogrammet

Om deltagarna i konstnärsprogrammet

Om

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningsinfrastruktur. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.*

*Originaltext från polar.is

Polarforsknings- sekretariatet visar intresse