Social links

0390-415 08    

Pressrum

Pressreleaser och material

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2019-04-1
Regionalt projekt om utveckling av digital teknik inom musik lyfts på ett internationellt symposium i Nässjö

Pressmeddelande 2019-04-1
Tradition möter innovation i internationellt symposium om musik och inkludering i Västerås

Pressmeddelande 2018-11-1
Lunchkonsert hos HangOn AB där digitalt möter traditionellt

Pressmeddelande 2018-04-20
ShareMusic i Almedalen 2018

Pressmeddelande 2018-04-20
Premiär för nyskapade verk inom Bits & Pieces

Pressmeddelande 2016-08-12

Internationella perspektiv under JÄMLIK SCEN – NU

Pressmeddelande 2016-08-02
Hon tar polarexpedition till scenen

Pressmeddelande 2016-04-15
Internationellt musiksymposium om inkluderande teknik

Pressmeddelande 2016-01-25
GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts skapar nytt musikteaterverk tillsammans

Pressmeddelande 2015-11-18
Diplomering inom utbildningen Net:WORK

Pressmeddelande 2015-11-16
Premiär för Hi-Hat Xpres i Ryssland

Pressmeddelande 2015-10-23
Vitryssland runt på 7 dagar med FN-tåget

Pressmeddelande 2015-09-15
Jämlik scen – en högaktuell temadag i Jönköping

Pressmeddelande 2015-03-23
Fairlink och Share Music ingår strategiskt samarbete

Pressmeddelande 2015-01-16
Dansföreställning WORK speglar dans som ett kroppsarbete


Om ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Verksamheten är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med konstnärliga institutioner och organisationer, kulturskapare och konstnärer samt utbildare på alla nivåer. Det är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela konst- och kulturområdet. ShareMusic erbjuder samarbete, utbildning och kompetensutveckling som anpassas efter behov och önskemål.

Konstnärlig utveckling genom inkludering

Hos ShareMusic får det konstnärliga uttrycket utmanas och utvecklas. För att bereda väg för utvecklingen, sker arbetet ofta tvärkonstnärligt i samskapande processer där personer med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförutsättningar möts. Arbetsformerna är bland annat konstnärliga labb, samarbets- och forskningsprojekt, föreläsningar, scenkonstproduktioner, kurser, workshops och andra typer av fortbildning och kompetensutveckling. Ett av kunskapscentrets utvecklingsområden är att utforska de möjligheter som innovativ teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vidgat aktivt deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning.

Organisationen

ShareMusic har huvudkansli i Gränna och kontor finns även i Malmö och Göteborg. I arbetet med att etablera det nationella kunskapscentret har ett internationellt akademiskt råd bildats för att säkerställa att arbetet även förankras vetenskapligt. ShareMusic är verksamma runtom i hela Sverige och samarbetar aktivt med partners i Belarus, Ryssland, Tyskland, Irland och Storbritannien.

Föreställningarna

ShareMusic & Performing Arts föreställningar är utvecklade tillsammans med välrenommerade konstnärer. Bland samarbetspartnerna finns GöteborgsOperan, Blåsarsymfonikerna, Gageego, Riksteatern och många fler. Beställningsverk har lett fram till scenkonstproduktionerna Shanghai, Hi-Hat Xpres och Gryning i Galamanta. I dansverket WORK utforskades funktionalitet och i Mondgewächse var fokus på modern teknik. Turnéer och gästspel har skett i Sverige, Storbritannien, Polen och Ryssland.

Alla människors lika värde

Allt arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet knyter även tydligt an till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar utveckling. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

ShareMusic & Performing Arts drivs sedan 2003 av en ideell förening som är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.


Logotyp

ShareMusic_PerformingArts_small

ShareMusic & Performing Arts (jpg)

Logotypen finns i fler format, kontakta oss för att få dessa.

Pressbilder

Samtliga foton av Åsa Rosén, om ej annat anges.

Pressbild - ShareMusic & Performing Arts
ShareMusic & Performing Arts.

ShareMusic & Performing Arts
ShareMusic & Performing Arts.

ShareMusic & Performing Arts - föreställningen Hi-Hat Xpres. Foto Åsa Rosén
Hi-Hat Xpres.

08 WORK
WORK.

sophia_alexandersson_fotoalexandratitova

Sophia Alexandersson.
Foto: Alexandra Titova

Sophia Alexandersson

Sophia Alexandersson,
verksamhetschef och konstnärlig ledare