Social links

0390-415 08    

Utbildning Co:WORK

Deltagarna i utbildningsprogrammet Co:WORK
  • Period: September 2015 – september 2016
  • Utbildning: Workshop-assistent
  • Kursledare: Charlotte Darbyshire, koreograf och dansare. Mike Fry, musiker

Co:WORK är ShareMusics utbildningsprogram för att bli workshop-assistent. Utbildningsinsatsen ingick i projekt WORK som genomfördes med stöd från Arvsfonden.

Share Musics utbildningsprogram – workshopassistent

Hösten 2015 startade ShareMusic ett helt nytt utbildningsprogram, Co:WORK, där personer utbildades till workshop-assistenter med inriktningen musik eller dans. I oktober 2016 avslutade sju personer utbildningen. De arbetar tillsammans med våra workshopledare och anställs per uppdrag.

Under ett år har totalt fyra utbildningstillfällen genomförts i Jönköping, Skövde, Borås och Stockholm. Deltagarna fick kunskaper om ShareMusics arbetssätt och värderingar, workshopmetodik och en förståelse för hur man jobbar i ett team. Deltagarna med fokus på dans lärde sig att hålla i olika uppvärmnings- och rörelseövningar; de med fokus på musik har vässat sina färdigheter i musikteknologi, att skapa musik med olika appar samt andra tekniska lösningar och instrument som Skoog, Soundbeam och Theremin.

Satsningen ger ShareMusic möjlighet att utveckla kursverksamheten och sprida det konstnärliga arbetet, som är unikt i Sverige. Det skapar fler arbetstillfällen för människor med olika erfarenheter, bakgrund och förmågor inom kulturområdet – och bidrar till att de kan få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs mer om Co:WORK 

Diplomering av workshopassistenter

Läs Co:WORK gästade Brygghuset i Borås under utbildningen.

Se en kort film med workshop-assistenterna på praktik

Utbildning Co:WORK