Social links

0390-415 08    

DAJ

  • Period: 2010-2013

Projektet DAJ! drevs av ShareMusic för att utveckla metoder för att använda kultur som ett verktyg i arbete med personer med funktionsnedsättning.

DAJ är ett projekt där vi samarbetade med partners från Georgien, Vitryssland och Ukraina. Målet var utveckla metoder för att använda kultur som ett verktyg i arbete med personer med funktionsnedsättning.

År 2010 framförde ShareMusic sin första aktivitet genom projektet i Kiev, Ukraina. DAJ gav ett helt nytt perspektiv på hur man jobbar på ett kreativt och konstnärligt sätt. Genom att arrangera aktiviteter, seminarier och workshops i stora universitetssalar, lyckades vi få mycket blandade deltagargrupper och publik: lärare och studenter, barn och unga med funktionsnedsättning samt deras anhöriga, konstutövare, medarbetare i dagliga verksamheter och representanter för rehabilitering.

Aktiviteterna tog plats i Minsk, Kiev, Tbilisi, Sighnaghi och Jönköping. Speciellt intressant för deltagarna var möjligheten att delta i en veckolång sommarkurs i Sverige, som gav en djupare inblick i hur man kan skapa en föreställning tillsammans, under ledning av professionella konstutövare.

Vladislav Tishchenko, Kiev:

Det nya i förnimmelsen lämnade mig inte under hela seminariet. Det nya fanns i allt: i ovanliga arbetsformer, i nya ansikten runt omkring, i effekten av att dyka i ljud- och rörelsehav och i nya känslor. För många var det en erfarenhet att umgås utan olika stämplar och stereotyper, utan uppdelningen i friska och handikappade, utan betyg och sociala markeringar”.

Inga Kizhlo, Minsk:

”In project DAJ every participant acts as the muse and as a creator at the same time. As a rain starts from the only one drop, in the project one gesture, one word or even a sound is fairly enough to initiate the creative process”.

DAJ deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser från projekt i en inspirations- och metodbok som publiceras inför hösten 2014.

Projektpartners

Nationella pedagogiska Dragomanov universitet (Ukraina). Institutionen för specialpedagogik vid universitetet har ett center för rådgivning för personer med funktionsnedsättning.

Vitryska Statliga Pedagogiska M. Tank universitet (Vitryssland) är den största pedagogiska högskolan i Vitryssland. Institutionen för specialpedagogik samarbetar med frivilliga organisationer och andra samhällsinstitutioner som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

”Kaukasisk Mosaik” (Georgien) är en NGO etablerad 2009. De arbetar för att människor med begränsade möjligheter ska integreras i samhället.

 Mer material

Projekt DAJ! genomfördes med stöd av Svenska Institutet och Västra Götalandsregionen.
DAJ

Kommentarer (0)