Social links

0390-415 08    

Dance:WORK

  • Koreograf: Alexander Gottfarb
  • Dansare & medskapare: Adam Henriksson, Christina Ohlsson, Destiny Johannah Bergvall, Jilda Hallin, Karin Delén
  • Musik: Jonas Jonasson
  • Period: Januari 2014 - januari 2015

Föreställningen Dance:WORK har arbetats fram inom ramen för Arvsfondsprojektet WORK. Frågeställningar om synen på arbete och arbetsförmåga i samhället, lyfts fram.

En föreställning som speglar dans som ett kroppsarbete.

Dansverket WORK har arbetats fram successivt under 2014-2015 genom tre stycken tvåveckors-perioder. Det är resultatet av delprojektet Dance:WORK, som ingår i vårt Arvsfondsprojekt med samma namn; WORK. Målet är att visa hur scenkonsten kan bli bättre på att se och ta tillvara på talanger med olika förutsättningar, bakgrund och förmågor. Temat är något som berör många: arbete.

Utgångspunkten för det koreografiska arbetet var rörelser som skapas som ett resultat av just arbete. Rörelsematerialet har sedan utvecklats genom improviserade problemlösningar av uppgifter som är relaterade till fysiska uttryck för och av arbete.

Vi valde att låta processen bli ett arbete i sig och använda ett format som är baserat på 6-minuters moduler. Modulerna kan i olika kombinationer sättas ihop till längre verk. Efter varje repetitionsperiod visades ”arbetsstatusen” offentligt; på Jönköpings läns museum och Arbetets Museum i Norrköping. Slutligen visades samtliga moduler på Vandalorum i Värnamo.

En viktig aspekt av de konstnärliga processerna har varit ett kollaborativt arbetssätt, där alla tillför. Koreografen Alexander Gottfarb har tillsammans med dansarna gjort en föreställning där samarbete, kommunikation och pluralism är i fokus.

Film


För mig har arbetet inneburet att lära känna dansarna i gruppen och arbeta utefter deras förutsättningar. Det har varit en fantastisk resa att se hur gruppen har förtätats och skapat stabilitet samtidigt som individerna har tagit större och större utrymme för deras egna individuella uttryck.
Alexander Gottfarb, koreograf


Pressklipp


Partners och medverkande

Alexander Gottfarb är svensk koreograf och dansare bosatt i Wien och Stockholm. Efter sin examen vid balettakademien i Stockholm har han arbetat med flera internationellt erkända koreografer. Alexander som är en av grundarna till The Loose Collective, har också skapat åtskilliga egna verk, som har turnerat internationellt. Hans samarbete med ShareMusic startade 2010 och har resulterat i ett flertal gemensamma projekt.

Jonas Jonasson är en svensk musiker och musikproducent. Han är mest känd som musiker (synth) i bob hund, som han har startat tillsammans med Thomas Öberg. Sedan flera år samarbetar Jonas med ShareMusic och är konstnärliga ledare, bland annat för workshops, kurser och föreställningar.

Projektet WORK genomförs med stöd från Arvsfonden.
Dance:WORK