Social links

0390-415 08    

Förstudie kulturexport

  • Period: 2013

ShareMusic genomförde en förstudie om internationalisering av våra kurser till nya marknader med fokus på Ryssland och Tyskland.

Kulturexport till Ryssland och Tyskland

Syftet med förstudie var att finna en ny internationell marknad för ShareMusics kurser; synliggöra och stärka ShareMusic som samhällsentreprenör och stimulera besöksnäringen i Småland. Förstudien genomfördes med stöd från Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

En viktig del av förstudien var deltagandet i programmet Steps to Export av Business Sweden där vi jobbade med internationalisering som mål. Det innebar i praktiken att kartlägga en verksamhetsprofil, formulera en affärsidé och vision, och välja rätt produkter för export. Det innebar också att söka efter bra partners och att lära känna deras behov.

I Tyskland inleddes ett samarbete i ett mindre EU-projekt med Barner 16, en verksamhet i Hamburg. Samarbetet innebär initialt erfarenhetsutbyte och studiebesök inom Erasmus+ programmet ”mobilitet vuxenutbildningspersonal” under 2015 – 2016. Dessutom erbjöd flera resebyråer i Tyskland vår sommarkurs 2014 i Jönköping som en paketresa i sin resekatalog. Framförallt genom nätverket kring Lebenshilfe fick vi en bra spridning. Lebenshilfe är en nationell stödförening med 130 000 medlemmar som har fokus på föräldrar, specialister och andra föreningar som arbetar för människor med funktions-nedsättning.

I Ryssland har kontakter skapats med frivilligorganisationerna KRUG och Oduhotvorenie, Darwin museet, den regionala frivilligorganisationen Perspektiva, Allryska invalidförbundet och Preodoleyka som är en dansensemble för barn. Vårt nätverk finns framför allt kring Moskva, Sankt-Petersburg, Arkhangelsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Chelyabinsk, Krasnodar och Kondopoga.

Våren 2015 blev ShareMusic inbjudna av Svenska ambassaden i Moskva att delta i deras främjarresa till Kazan. Resan väckte stort intresse kring ShareMusics arbete från lokala aktörer, bl a Institutet för fortbildning inom samhälle, konst och kultur i Kazan. Det resulterade i ShareMusics stora föreställning Hi-Hat Xpres åkte på turné till Kazan i november 2015.

Under 2015 har vi även hållit workshops och föredrag i Arkhangelsk och i Pskov, i samband med den turnérande fotoutställningen ”AccessAbility”, på uppdrag av Svenska Institutet och Sveriges Generalkonsulat i St. Petersburg.

Förstudie kulturexport