Social links

0390-415 08    

Symposiet Inclusive Creativity Sweden

Ett symposium med fokus på användningen av Arts Technology och innovativ teknik inom konstnärligt arbete. Eventet innehöll en offentlig dag och en dag för nätverkande inom branschen. Symposiet skedde i samarbete med Resurs Ny Musik, Kultur i Väst och University of Ulster. Med stöd av Kulturrådet, GöteborgsOperan, British Council och Calouste Gulbenkian Foundation.

Ett symposium med det centrala temat: hur kan innovativ teknologi påverka det konstnärliga arbetet för tonsättare och musiker med olika funktionsförmågor.

Med Inclusive Creativity Sweden ville ShareMusic uppmärksamma den teknik som finns och som möjliggör att fler kan spela och skapa musik. Symposiet syftade också till att belysa viktiga nya arbetsmetoder och utvecklingen inom det kreativa området. Nya interfaces och teknologi introducerades, som kan användas för konstnärligt skapande. Symposiet blev också ett unikt tillfälle för att samla information och kunskap samt knyta kontakter.

Nationella och internationella konstnärer, forskare och branschfolk delade med sig av sin syn på konstnärliga möjligheter, inkluderande ensembler och hur man kan skapa lika villkor för musiker med funktionsnedsättning.

Detta var första gången som symposiet arrangerades i Sverige. Inclusive Creativity är ett koncept som utarbetats av professor Frank Lyons vid University of Ulster i samarbete med partners som ShareMusic & Performing Arts och Drake Music. Konceptet syftar till att skapa lika villkor både vid framförande och vid komponerande för musiker som har en funktionsnedsättning, genom att utveckla ny teknik och metoder för användning av denna.

Medverkande 28 april

Frank Lyons, Professor and Director of Arts & Humanities Research Institute, University of Ulster, Northern Ireland
Gawain Hewitt, Musician, sound artist and educator. Associate National Manager: Research & Development at Drake Music, UK
Jesper Nordin, Composer and inventor of iOS apps Gestrument, Sweden
Jonas Kjellberg, Composer and software designer, Sweden
Lizbeth Goodman, Professor BA MA MLitt PhD, Chair of Creative Technology Innovation/Professor of Inclusive Design For Education and
founder of SMARTlab, Ireland
Peter Larsson, Politician, musician and member of the Influence-Ensemble, Sweden
Sophia Alexandersson, Chief Executive/Artistic Director, Share Music Sweden, Sweden
Victor Gama, Composer and designer of contemporary musical instruments, Angola/Portugal
Ian Ritchie, Artistic director, Setubal Music Festival, UK
Paul Bothén, Composer and musician, Sweden

Medverkande 29 april

Tre paneler hölls med olika teman: Composition & Performance, Development of new hardware and software och Training & validation.

Peter Ljungstrand, studio director, Interactive Institute, Sweden
Brendan McCloskey, musician and designer/programmer, Northern Ireland
Anna Einarsson, singer, multi-instrumentalist and composer, Sweden
Ric Wasserman, project manager, TactSense, Sweden
Gunnar Oledal, Interactive Institute, Sweden
Maria Lithell Flyg, composer, singer, songwriter and pedagogue, Sweden
Stefan Gundelmann, musician and composer, Barner 16, Tyskland
Lis Marie Diehl, project manager, Barner 16, Tyskland
Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University, Belarus
Thelma Worthington, University of Ulster, Northern Ireland

I medierna

RNM – Inclusive Creativity Sweden

RNM – Interview with Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing Arts

Göteborgs Fria Tidning – Ny teknik gör musikbranschen mer inkluderande

Göteborgs Fria Tidning – Musiken öppnade upp en ny värld för mig

Framgångsrikt symposium – Inclusive Creativity Sweden

British Council – Disability Arts International

Disability Arts International – Promoting increased access to the arts for disabled artists and audiences around the globe.

Några av de medverkande i medierna:

The Guardian – And on the MiMu gloves

BBC NEWS – The importance of a one-handed saxophone

Symposiet Inclusive Creativity Sweden