Social links

0390-415 08    

Temadagen Jämlik scen – NU!

  • Period: 1 september 2016
  • Plats: Södra Teatern, Stockholm

I september 2016 arrangerade ShareMusic temadagen Jämlik scen – NU, på Södra Teatern i Stockholm. Dagen tog lyfte frågor kring konstnärlig utveckling på olika nivåer, delaktighet & demokrati, samt vikten av arbete.

Temadagen Jämlik scen – NU! arrangerades på Södra Teatern i Stockholm den 1 september 2016. Det blev en dag som fylldes av både utmaningar och möjligheter när det gäller konstnärlig utveckling, arbete, delaktighet och demokrati.

Medverkan av Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, gav temadagen extra tyngd, och hennes tal uppskattades av många. I slutet av dagen intog ”Maktpanelen”, med representanter från riksdagens kulturutskott och Statens kulturråd scenen, och gav svar på vad de ser som viktigt för att nå en jämlik scen i Sverige.

Regeringen har beslutat att mänskliga rättigheter ska stärkas. Det gäller alla politikområden och jag behöver få hjälp med de prioriteringar vi behöver göra. Där spelar ShareMusic (…) som står bakom den här dagen en stor roll.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­minister


Medverkande

Alice Bah KuhnkeKultur- och demokrati­minister.
Anna Westerberg. Egen företagare och föreläsare. Dansare i ShareMusics föreställning Hi-Hat Xpres.
Camilla Eskel. Utvecklare dans, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.
Charlotte Darbyshire. Brittisk dansare och koreograf.
Charles Hazlewood. Brittisk dirigent.

Clarence Adoo. Musiker, medlem av Paraorchestra.
Elena Blagireva. Första vice rektor vid the Russian State Specialized Academy of Arts i Moskva.
Kris Halpin. Brittisk musiker, föreställning med mi.mu gloves.
Lina Ekdahl. Poet.
Line Tjørnhøj. Dansk kompositör, curator och ljudkonstnär.
Linda Åkesson. Journalist, föreläsare och bloggare. Ingår i ensemblen för SHANGHAI.
Malcolm Dixelius. Moderator för dagen. Journalist, dokumentärfilmare och Rysslandskännare.
Niclas Malmberg. Riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna.
Per Lodenius. Riksdagsledamot Centerpartiet.
Ronnie Hallgren. VD för GöteborgsOperan.
Sanaka Samarasinha. Chef för FN-kontoren i Belarus.
Sophia Alexandersson. Verksamhetschef och konstnärlig ledare, ShareMusic & Performing Arts.
Ulrika Stuart Hamilton. Ordförande i styrelsen för statens kulturråd.

Foto

Arvsfondens filmer från dagen

Alice Bah Kuhnke pratar om delaktighet och demokrati.
Intervju med Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing Arts.

Artiklar på regeringen.se och kulturradet.se

Alice Bah Kuhnke med på temadag om demokrati och kultur.
Kulturrådet skriver om temadagen och Ulrika Stuart Hamiltons medverkan.

Temadagen Jämlik scen – NU!