Social links

0390-415 08    

Jamlikscen.nu

Lansering av sidan www.jamlikscen.nu med fokus på vårt opinionsbildande arbete för en jämlik scen.

Vårt arbete med opinionsbildning för en jämlik scen.

I samband med vårt stora Arvsfondsprojekt WORK arbetade vi i hög utsträckning med opinionsbildande arbete. ShareMusic & Performing Arts vill skapa opinion för att arbetsmarknaden inom kulturen ska vidgas och ge plats för individer med olika förutsättningar. En förändringsmodell har tagits fram som visar på hur man kan nå en attitydförändring och påverka normer. En kortfilm tar upp frågeställning: vad innebär en jämlik scen inom scenkonsten?

På sidan finns information om alla relevanta arrangemang och aktiviteter avseende ShareMusics arbete för en jämlik scen samlade.

Jamlikscen.nu