Social links

0390-415 08    

Namnbyte ShareMusic

  • Period: lansering juni 2016 

ShareMusic byter namn för att tydliggöra sitt arbete med scenkonst och olika konstformer.

Share Music Sweden blir ShareMusic & Performing Arts 

I mitten av 2016 tog vår styrelse beslut om ett namnbyte och nu heter vi ShareMusic & Performing Arts. Det nya namnet gör det tydligare att vi arbetar med just scenkonst – och olika konstformer. Eftersom vi arbetar internationellt behövs inte ”Sweden” längre. Vi kommer också att använda det kortare ”ShareMusic” när det behövs. Mellanrummet mellan de två orden har plockats bort.

Alla som använder vår logo i något sammanhang kan ladda ner den uppdaterade logon på vår Press-sida.

Namnbyte ShareMusic