Social links

0390-415 08    

Utbildning Net:WORK

Net:WORK är ShareMusics utbildningsprogram för att bli informationsspridare – med inriktning mässa, föreläsning eller demo.

ShareMusics utbildningsprogram – informationsspridare

Våren 2015 startade ShareMusic ett helt nytt utbildningsprogram, Net:WORK, där personer har utbildats i att sprida kunskap om ShareMusics unika verksamhet. Kursdeltagarna har fått både teoretisk och praktisk kunskap. De har gått en av tre inriktningar: att föreläsa, att jobba på mässor och att demonstrera nya typer av instrument, teknik och appar.

Under tre kurshelger i Jönköping under 2015 har Net:WORK-teamet tagit del av bland annat grunderna i ShareMusics arbete och våra kärnvärden. Inbjudna professionella yrkesutövare och experter har föreläst och hållit i praktiska övningar. Kursdeltagarna har fått kunskaper i presentationsteknik, byggt montrar och demonstrerat musikappar och musikteknologi som gör det möjligt för alla att skapa musik. Den 6 november 2015 diplomerades de.

ShareMusics Net:WORK-team anställs per uppdrag och arbetar som informationsspridare på mässor och andra evenemang runt om i Sverige. Genom Net:WORK finns det nu en grupp utbildade ShareMusic–experter som hjälper oss att nå ut i hela Sverige, på mässor och vid andra publika tillfällen. Alla i Net:WORK-teamet jobbar utifrån sin egen förmåga och bidrar med egna erfarenheter av kulturutövande och delaktighet på lika villkor.

Se vårt Net:WORK-team

Net:WORK ingår i projekt WORK som genomförs med stöd från Arvsfonden.

Utbildning Net:WORK